Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kränkande särbehandling

Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas.

Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling
”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda arbetstagare och på ett personligt sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen”.

Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande
särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgivaren skall
klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.

Ofta är det ett antal olika faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste och utvecklas på en arbetsplats. Faktorer som kan spela in är till exempel

  • svagt ledarskap
  • brister i organisationen
  • ständiga förändringsprocesser
  • konflikter som förblivit olösta

Såväl chefer som medarbetare i en arbetsgrupp kan särbehandla en medarbetare – eller själva utsättas för särbehandling.

I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund för kränkande särbehandling.

Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas och följas upp. Det ska särskilt utredas om orsakerna till bristerna i samarbetet finns i arbetets organisation.

Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling ska snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 13.50