Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kränkande särbehandling

Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas.

Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling
”återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda arbetstagare och på ett personligt sätt ställer dessa utanför arbetsgemenskapen”.

Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande
särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Arbetsgivaren skall
klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.

Vad bidrar till kränkande särbehandling på arbetet?

Ofta är det ett antal olika faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste och utvecklas på en arbetsplats. Faktorer som kan spela in är till exempel

  • svagt ledarskap
  • brister i organisationen
  • ständiga förändringsprocesser
  • konflikter som förblivit olösta.

Såväl chefer som medarbetare i en arbetsgrupp kan särbehandla en medarbetare – eller själva utsättas för särbehandling.

Det ska finnas rutiner i verksamheten för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler och åtgärda otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet som kan ge grund för kränkande särbehandling.

Om tecken på kränkande särbehandling visar sig ska motverkande åtgärder vidtas och följas upp så fort som möjligt. Det ska särskilt utredas om orsakerna till bristerna i samarbetet finns i arbetets organisation.

Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling ska snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.29

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin