Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Mobbning

Mobbning är exempel på en form av kränkande särbehandling.

Mobbning kan vara att till exempel ignorera eller att frysa ut någon, ha ett överdrivet kontrollbehov, undanhålla information eller tala illa om någon.

Den som utsätts för mobbning behandlas grovt respektlöst och upplever otrygghet, stress, försämrad självkänsla och även fysisk och psykisk ohälsa.

Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla - barn, ungdomar och vuxna - kan trivas och utföra ett gott arbete. Alla har också ett ansvar att motverka mobbning och kränkande handlingar.

Skolans personal kan också vara utsatta för mobbning - från elever, kollegor, skolledning eller föräldrar.

Yrkesetiska principer om mobbning

Lärarfacken har gemensamt antagit yrkesetiska principer för lärare som beskriver vilka attityder samt vilket ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter.

De yrkesetiska principerna anger bland annat att alla lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning alltid bemöta eleverna med respekt och skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.44

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin