Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

10 punkter mot mobbning

Lärarnas Riksförbunds program mot mobbning.

Krav på staten som högsta ansvarig för utbildningsväsendet

  • Avsätt mer resurser för forskning om mobbningen
  • Se till att lärarutbildning och skolledarutbildning ger de studerande relevanta kunskaper för sin kommande yrkesverksamhet

Krav på skolans huvudmän

  • Se till att varje skola har ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Synliggör rektors ansvar för såväl det förebyggande arbetet som motåtgärder
  • Öka lärartätheten
  • Mer resurser till skolans stödfunktioner inom elevhälsan
  • Fler vuxna i skolan på elevernas raster
  • Se till att skolornas personalvård är god

Krav på rektor

  • Kartlägg risker enligt föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Utarbeta tydliga rutiner för hur upptäckt mobbning ska hanteras

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-08 17.38