Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

10 punkter mot mobbning

Lärarnas Riksförbunds program mot mobbning.

Krav på staten som högsta ansvarig för utbildningsväsendet

  • Avsätt mer resurser för forskning om mobbningen
  • Se till att lärarutbildning och skolledarutbildning ger de studerande relevanta kunskaper för sin kommande yrkesverksamhet

Krav på skolans huvudmän

  • Se till att varje skola har ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Synliggör rektors ansvar för såväl det förebyggande arbetet som motåtgärder
  • Öka lärartätheten
  • Mer resurser till skolans stödfunktioner inom elevhälsan
  • Fler vuxna i skolan på elevernas raster
  • Se till att skolornas personalvård är god

Krav på rektor

  • Kartlägg risker enligt föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Utarbeta tydliga rutiner för hur upptäckt mobbning ska hanteras

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-08 17.38

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin