Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Motverka mobbning

Skolan ska vara en trygg arbetsplats där alla – barn, ungdomar och vuxna – kan trivas och utföra ett gott arbete. Alla har också ett ansvar att motverka mobbning och kränkande handlingar.

Det är skillnad mellan att retas och att mobba. I det dagliga samspelet mellan elever i skolan förekommer att man retas på ett relativt vänskapligt sätt. Det är när retandet blir förnedrande och fortsätter, trots att den som utsätts blir illa berörd, som det är fråga om mobbning.

Det är inte heller fråga om mobbning när de vuxna på en arbetsplats har olika uppfattning i sakfrågor och tillfälligt blir oeniga och kommer i konflikt med varandra. Det är först när konflikten och motsättningarna inte längre grundas på ömsesidig respekt som mobbning kan uppstå.

I princip är det ingen skillnad på om mobbningen drabbar en elev eller någon av personalen eller om mobbaren finns bland eleverna eller personalen. I samtliga fall blir den enskilde och verksamheten lidande. Att underlåta att agera i en mobbningssituation ger mobbaren/mobbarna fritt spelrum.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet mot mobbning ska hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. På det sättet ingår arbetet mot mobbning i ett metodiskt, integrerat arbete där situationen på skolan och skolans arbetsklimat får en kontinuerlig helhetsbelysning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Kristina Rollbäck

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-20 10.38

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin