Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Elever som utsätts för kränkningar

Det är skolledningen som har huvudansvaret för att mobbning förebyggs, men all personal på skolan har ett ansvar för att vara uppmärksam på och rapportera misstänkt mobbing.

En socialt stabil och psykiskt god miljö ger dålig grogrund för mobbning. I en sådan miljö tillåts ingen att behandla någon annan på ett kränkande sätt utan att omgivningen reagerar.

Ökad lärartäthet och tillgång till elevvårdande personal är nödvändiga förutsättningar för ett bra förebyggande arbete.

Tendenser till trakasserier ska alltid bekämpas. Intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Skolledningens övergripande ansvar kompletteras av personalen inom elevhälsan med sitt ansvar i kraft av sina professioner. Till det kommer alla vuxnas ansvar att motverka varje form av mobbning.

Yrkesetiska principer om mobbning

Lärarfacken har gemensamt antagit yrkesetiska principer för lärare som beskriver vilka attityder samt vilket ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter.

De yrkesetiska principerna anger bland annat att alla lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning alltid bemöta eleverna med respekt och skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.45

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin