Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Råd, stöd och rättshjälp från Lärarnas Riksförbund

Du som är medlem i Lärarnas Riksförbund kan få råd, stöd och hjälp om du får problem i anställningen.

Som medlem kan du få råd och hjälp från ombud på olika nivåer inom Lärarnas Riksförbund, om du skulle få problem som ligger inom förbundets verksamhetsområde. För att du ska kunna få hjälp så måste problemen ha uppstått under den tid som du har varit medlem hos oss.

Kontakta ditt ombud

Ombudet på din arbetsplats är ofta den som kan hjälpa dig bäst eftersom hon eller han har kunskap om er verksamhet och kan se orsaker, samband och tänkbara lösningar. Upplever du problem i din anställning eller på arbetsplatsen bör du därför i första hand vända dig till ditt lokalombud eller vid arbetsmiljöfrågor till ditt skyddsombud. Ombuden hanterar ditt ärende utifrån det regelverk som finns (lagar, avtal och föreskrifter).

Som ett andra steg finns även möjligheten att vända dig till kommunombudet i den kommun där du arbetar. Föreningsombud finns ofta att tillgå på motsvarande sätt inom privat sektor. Kommunombuden respektive föreningsombuden har i sin tur möjlighet att konsultera förbundets regionala ombudsmän i enskilda ärenden.

I enstaka fall kan möjligheterna att driva ett ärende bedömas vara uttömda på lokal nivå efter att insatser från ombuden gjorts. Som medlem har du därför möjlighet att som en sista instans erhålla rättshjälp.

Om du är i behov av rättshjälp eller hjälp i annan angelägenhet krävs beslut av förbundsstyrelsen.

Rent praktiskt bör du skriftligen beskriva ditt problem, vilken hjälp du önskar och skicka det till förbundskansliet för hantering.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-07 17.44

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin