Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Samverkan

En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbetstagare, även om huvudansvaret alltid ligger hos arbetsgivaren.

Alla i skolan är varandras arbetsmiljö. Vars och ens agerande påverkar arbetsförhållandena på den egna arbetsplatsen.

Alla förväntas kunna samarbeta och bidra till att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Där detta uppnås trivs alla bättre, håller sig friskare och upplever ofta att de har större möjligheter att utvecklas.

För att fungera väl måste samverkan vila på en grund av tydligt ledarskap, djup och bred delaktighet hos medarbetare och fackliga förtroendemän och gedigen kunskap och förmåga till helhetssyn hos samtliga inblandade.

För att lyckas måste samverkan bedrivas utifrån konkreta överenskommelser:

  • Vad vill vi åstadkomma?
  • Hur når vi dit?
  • Vem har ansvaret?
  • Hur lång tid får det ta?
  • Hur följer vi upp?
  • Hur går vi vidare?

Det formella ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. I skolan är det rektor som personifierar det formella ansvaret. Ett informellt samarbete och goda relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare skapar förutsättningar för att nå framgång i arbetsmiljöarbetet.

Formell samverkan bygger på de grunder som återfinns i arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen och utövas av kollektivavtalsbärande parter.

Den lokala arbetstagarparten utser skyddsombud/arbetsmiljöombud. Saknas kollektivavtal utses skyddsombudet av arbetstagarna.

Det kan finnas flera skyddsombud på ett arbetsställe. Då ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. På större arbetsställen ska det även finnas en skyddskommitté.

Vid behov ska experthjälp, vanligtvis företagshälsovården, inkallas i arbetsmiljöarbetet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-03 10.22

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin