Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skyddsombudet

Skyddsombudet är en person med ”insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor” samt ”god förtrogenhet med arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren samverkar i arbetsmiljöarbetet med Lärarnas Riksförbunds skyddsombud. Enligt 6 kap 2 § AML ska det – vid alla arbetsställen med minst fem arbetstagare – utses ett eller flera skyddsombud.

I vissa verksamheter används benämningen arbetsmiljöombud i stället för skyddsombud. Även på mindre arbetsställen ska skyddsombud utses om det finns behov.

Lagtexten 6 kap 2 § AML innehåller också en rekommendation att utse en ersättare.

Arbetsställe

Begreppet ”arbetsställe” definieras inte i lagtexten men det är ett vedertaget begrepp i arbetarskyddslagstiftningen. Vid oklarhet har stor vikt lagts vid de lokala parternas uppfattning om hur arbetsstället bör avgränsas. Vad som är att betrakta som arbetsställe kan alltså variera från fall till fall.

För lärare är ”arbetsstället” normalt detsamma som skolan, men när det gäller stora gymnasieskolor kan skolan bestå av flera arbetsställen.

Vem utser skyddsombud?

Skyddsombud utses för tre år i taget. Om ett skyddsombud avgår under denna period ska ett nytt ombud utses och det gamla avanmälas.

I första hand är det Lärarnas Riksförbunds lokala organisation som utser skyddsombud.

Om det finns flera fackliga organisationer, med kollektivavtal på arbetsstället, kan organisationerna själva bestämma om de ska ha ett eller flera gemensamma skyddsombud eller om varje organisation ska välja egna skyddsombud.

Ett skyddsombud som har utsetts av en facklig organisation är också en facklig förtroendeman och omfattas av reglerna i förtroendemannalagen, det vill säga den lag som bland annat reglerar den facklige förtroendemannens arbetsförhållanden.

Finns det ingen facklig organisation på arbetsstället, är det enligt lagen arbetstagarna själva som utser skyddsombud.

Viktigt att registrera

Såväl skyddsombud som övriga fackliga förtroendemän i Lärarnas Riksförbund ska vara anmälda hos arbetsgivaren och anmälda till förbundet, för att regelverket ska gälla.

Anmälan till arbetsgivaren ska vara skriftlig och innehålla vissa uppgifter som specificeras i Arbetsmiljöförordningen. Bland annat är det viktigt att ange skyddsområde, alltså omfattningen av det arbetsställe där skyddsombudet är verksam.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 15.15

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin