Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Skyddsombudets roll och uppgifter

Ett skyddsombud ska tillvarata alla arbetstagares intressen i arbetsmiljöfrågor oavsett hur arbetstagarna är organiserade.

Det finns ingen uttrycklig lagregel om vilka ett skyddsombud ska företräda.

Lagstiftaren har dock förutsatt, att ett skyddsombud ska tillvarata alla arbetstagares intressen i arbetsmiljöfrågor oavsett hur arbetstagarna är organiserade.

Här skiljer sig alltså skyddsombudets roll från vad som gäller för en vanlig facklig förtroendeman, som ju bara företräder medlemmar i den egna organisationen.

När det gäller skolans verksamhet, är det viktigt att komma ihåg att arbetsmiljölagen även omfattar eleverna. Skyddsombuden i skolan företräder alltså även eleverna, när det gäller arbetsmiljöfrågor.

I arbetsmiljölagen framhålls särskilt att skyddsombudet ska övervaka att arbetsgivaren bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet och att denna håller måttet.

Skyddsombudet ska även vara inblandad i ett tidigt skede i arbetsgivarens beslutsförberedelser i en rad olika situationer, nämligen vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller arbetsorganisation och vid planering av att använda farliga ämnen.

Rättigheter och befogenheter

Ett skyddsombud har vissa rättigheter och befogenheter. I arbetsmiljölagen framgår av ett antal paragrafer att skyddsombudet bland annat har:

  • Rätt att bli underrättad av arbetsgivaren om viktiga förändringar i arbetsmiljön inom ombudets skyddsområde
  • Rätt till betald ledighet
  • Rätt att ta del av handlingar
  • Rätt att begära åtgärd, undersökning och skriftlig bekräftelse
  • Rätt att stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa 

Skyddsregler

Det finns även skyddsregler för skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen får ett skyddsombud:

  • Inte hindras från att fullgöra sina uppgifter
  • Inte ges sämre arbetsförhållanden eller arbetsvillkor med anledning av sitt uppdrag

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-09 16.58

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin