Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
02 dec 2011

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö

Genomförd mars-april 2011

Otillräckliga resurser för studie- och yrkesvägledning. Otydlig ansvarsfördelning. Lågt förtroende för skolledningarna. Och brist på kompetensutveckling för att hålla sig ajour med förhållanden på studie- och arbetsmarknaden.

Färre än var tredje (31 procent) anser att tilldelade resurser för studie- och yrkesvägledning är tillräckliga.

Det visar en undersökning bland landets studie- och yrkesvägledare som Lärarnas Riksförbund har gjort. Förbundet kräver nu att regeringen agerar för att säkerställa att alla kommunala och fristående skolor har en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

- Detta är en ödesfråga för svensk skola och arbetsmarknad. Skolans kanske viktigaste uppgift är att ge eleverna förutsättningar att kunna studera vidare och att kunna få jobb på morgondagens arbetsmarknad. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en helt avgörande roll. Det är därför mycket allvarligt att de har så dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Metta Fjelkner.

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-01 13.27

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin

Dokument för nedladdning

När Lärarnas Riksförbund genomförde sin stora arbetsmiljöenkät 2011 skickades den ut till drygt 2 000 av förbundets medlemmar.

I urvalet ingick drygt 400 studie- och yrkesvägledare och denna rapport bygger på de 177 svar vi fick från den gruppen. Merparten av de svarande, 123 personer, var kommunalt anställda, 41 var privat och 13 statligt anställda.