Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vad är arbetsmiljö?

En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Om du har balans i ditt arbete – och balans mellan ditt arbete och din fritid – har du goda förutsättningar att trivas i ditt jobb.

Begreppet arbetsmiljö brukar traditionellt delas upp i två delar.

  • Fysiska arbetsmiljön – innefattar praktiska och tekniska faktorer och är den aspekt av arbetsmiljö som ursprungligen ansågs behöva hanteras i ”arbetarskyddsarbetet”.
  • Psykosociala arbetsmiljö – har fått allt större betydelse, vartefter att arbetslivet har förändrats.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, ska arbetsmiljöarbetet vara en del i den dagliga verksamheten och omfatta såväl fysiska som psykosociala förhållanden.

För många grupper på arbetsmarknaden – och i högsta grad för lärare – kan man också tala om en organisationsaspekt på arbetsmiljön. Det är ingen tvekan om att många av lärares upplevda problem i arbetsmiljön har att göra med hur arbetet organiseras och vilka resurser som ställs till förfogande.

Om du trivs blir du en bättre lärare och studie- och yrkesvägledare. Viktigt för din arbetstillfredsställelse är också att du har möjligheter att utvecklas, att du har tillräckligt med utrymme för reflektion och återhämtning samt att du får återkoppling från din rektor och arbetskamrater.

Lokaler och utrustning ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Belysning, buller, ventilation, måltidsmiljö, skrivbord och stol, pausutrymmen och toaletter är exempel på sådant som sammantaget utgör den fysiska arbetsmiljön.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.43

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin