Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Graviditet och amning

Gravida, nyförlösta samt ammande kvinnor ska ha en arbetsmiljö som gör att de inte behöver vara oroliga för ohälsa eller olycksfall. 

Arbetsgivaren ska göra en bedömning av om arbetet innebär en risk för skadlig inverkan på graviditeten eller amningen. Om en sådan risk bedöms finnas ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder.

Exempel på arbetsmiljöfaktorer som kan ha skadlig inverkan:

  • Påfrestande arbetsrörelser och arbetsställningar
  • Psykisk eller fysisk uttröttning
  • Vissa kemiska ämnen

Bedömer arbetsgivaren att det finns risk för skadliga faktorer ska dessa i första hand undanröjas och i andra hand ska arbetstagaren erbjudas annan sysselsättning. Om detta inte är möjligt får gravida eller ammande inte sysselsättas i verksamheten.

Då föreskriften är direkt straffsanktionerad är det lämpligt att ha som rutin att alltid diskutera med berörd person om eventuell skadlig inverkan kan finnas.

Det kan dock vara svårt att dra gränsen för vad som är skadlig inverkan, och då kan företagshälsovården hjälpa till med bedömningen.

Föreskriften gäller för arbetstagare som är gravida, har fött barn högst 14 veckor tidigare eller ammar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-18 09.41

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin