Sök Sök
Meny Meny

Logga in

IT-skyddsrond: Checklista för skolans digitala arbetsmiljö

När fler och fler av lärarens arbetsuppgifter görs digitalt blir den digitala arbetsmiljön allt viktigare. Genom att genomföra en IT-skyddsrond på skolan är ni ett viktigt steg närmare en bra digital arbetsmiljö.

Många lärare upplever att den digitala IT-miljön i skolan behöver förbättras. Även elevernas digitala arbetsmiljö påverkar lärare. Dåliga nätverk, brist på support, tunga datorvagnar och så vidare kan leda till stress, värk och andra hälsoproblem. Dessutom stjäl IT-strul viktig arbetstid från lärarna.

Lärarnas Riksförbund har därför tagit fram en checklista/mall för hur man kan genomföra en skyddsrond i den digitala arbetsmiljön på skolan. Genom att genomföra IT-skyddsronden kan man få syn på saker som kan effektiviseras och förbättras.

Lärares digitala arbetsmiljö är komplex. Checklistan är därför konstruerad så att ni kan använda hela eller välja att ta delar av den. Ni kan också komplettera med egna frågor.

Gör så här

 • Avsätt tid för mötet och bestäm vilka som ska vara med. I detta fall kan det vara bra att ha med någon IT-tekniker eller liknande, med god insyn i skolans digitalisering, förutom rektor och skyddsombud.
 • Gå igenom checklistan på ett personalmöte eller dela den med de andra medarbetarna på skolan. Be alla att ta del av och resonera om arbetsmiljön.
 • Se till att elevernas åsikter också kommer fram, kanske genom ett elevskyddsombud.
 • Anpassa checklistan till just er skola. Skolor har väldigt olika förutsättningar digitalt och det är viktigt att listan passar just er när ni sätter med den.
 • Checklistan är uppbyggd som ett pdf-formulär, där ni kan lägga till egna frågor på de tomma raderna. Ni kan också stryka frågor som inte är relevanta för er arbetsplats.
 • Under skyddsronden som rektor genomför ihop med skydds­ombudet kan ni fylla i dokumentet direkt på datorn för att sedan spara och/eller skriva ut. Ni kan lägga till frågeställningar eller ta bort så att den passar just er arbetsplats.
 • Gå igenom listan, kom överens om åtgärder, utse en ansvarig för åtgärden och bestäm tid det ska vara klart samt när uppföljning ska ske.
 • Ansvarig chef och skyddsombud ska skriva på skyddsrondsprotokollet.

Broschyr med digitaliseringstips till skolledningen

Digitaliseringstips för dig som är rektor – Att tänka på när de digitala verktygen blir fler och ska användas mer

Digitaliseringen påverkar alla skolor, alla elever, alla lärare och alla rektorer. Broschyren Digitaliseringstips till dig som är rektor sammanfattar vad skolledningen behöver tänka på när de digitala verktygen på skolan blir fler och ska användas mer. Du kan ladda ned Dokumentfil .pdfDigitaliseringstips till dig som är rektorDokumentfil .pdf eller beställa tryckta exemplar i webbutiken.

Ur innehållet:

 • Anställ rätt personal: Skoladministratör, vaktmästare, IT-tekniker, skolbibliotekarie och IT-pedagog
 • Säkerställ den digitala kompetensen på din skola: Rektor, skolledning, lärare
 • Inköp av tjänster, hårdvara och läromedel
 • Underlätta för personalen: Stäm av er arbetsmiljö med LR:s IT-skyddsrond
 • Länkar till checklistor, mer information och läsning

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Kvarnsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20 09.49

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin