Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Var tredje anmälan om arbetssjukdom är relaterad till just organisatoriska och sociala faktorer. Föreskrifterna har därför utfärdats som ett led i att bromsa en kraftig ökning under de senaste åren när det gäller arbetsrelaterad ohälsa.

Det nya med föreskrifterna är att de reglerar områden som är direkt kopplade till stress och arbetsbelastning, samt arbetstider. Det blir alltså första gången regelverket tar sikte på den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet.

När det gäller kränkande särbehandling har det funnits separata föreskrifter tidigare, men dessa ingår nu, milt modifierade, inom ramarna för de nya föreskrifterna.

Föreskrifterna ställer krav på kunskaper om hur man ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling, på att arbetsgivaren sätter mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och lyfter på ett konkret sätt hur man kan arbeta med att tillse att arbetsbelastningen inte blir ohälsosam.

Föreskrifterna är bindande, men innehåller också så kallade "allmänna råd" om hur man kan gå tillväga, vilka inte är bindande.

Samverkan än viktigare 

Det är viktigt att de nya föreskrifterna inte ses som fristående, utan som något som införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, (AFS 2001:1). Det handlar alltså om att utveckla samverkan, både på huvudmanna- och skolnivå.

Det är också viktigt att känna till att det huvudsakliga syftet med föreskrifterna är att ge ett stärkt stöd i det förebyggande arbetet. Därför är det klokt att även lyfta vad som ska göras när ohälsa de facto har uppstått.

Checklistor

Lärarnas Riksförbund har tagit fram ett stödmaterial i form av checklistor både utifrån ett medarbetarperspektiv och utifrån ett skyddsombudsperspektiv. Vi tror nämligen att det är centralt att det förebyggande arbetet sker på samtliga nivåer, alltså i dialog mellan medarbetare-chef och i samverkansgrupp på både skol-, respektive huvudmannanivå.

Utbildningsmaterial för dig som är ombud

Lärarnas Riksförbund har också tagit fram en utbildning angående de nya föreskrifterna som riktar sig till skyddsombud och fackliga ombud. Det är Distriktsordföranden och de regionala ombudsmännen som håller i, och har åtkomst till till detta utbildningsmaterial.

Skol-OSA

Skol-Osa är ett partsgemensamt och skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Gå till Skol-OSA

För mer information

Läs gärna Arbetsmiljöverkets ”Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö” som du finner här.

Inom sektorerna kommunal och landsting har parterna tagit fram den så kallade ”OSA-kompassen” som du kan läsa mer om.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.51

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin