Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Checklista för AFS 2015:4

Våra medlemmar ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Därför är det viktigt att arbetsmiljöfrågorna prioriteras och hanteras på alla nivåer i Lärarnas Riksförbund.

Rätt använda kan föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) utgöra ett stöd för arbetsmiljöarbetet på din skola och bidra till en förbättrad arbetssituation för dig.

 

Föreskrifterna ger dig stöd för att ta upp följande på din skola:

Tjänstefördelning

 • Är du delaktig i din tjänstefördelning inför läsåret?
 • Framgår det av tjänstefördelningen hur din totala arbetssituation ser ut?
 • Görs en bedömning av tidsåtgången av respektive arbetsuppgift?
 • Hur fördelas elevgrupper och ämnen/kurser? Bidrar fördelningen till en effektiv tidsanvändning och kvalitet i undervisningen?

Schema

 • Är ditt schema lagt med omsorg om din arbetsbelastning och på ett sätt så att du kan hålla hög kvalitet i din undervisning?
 • Ger ditt schema möjligheter till förflyttning, raster och pauser?
 • Hur hanteras arbetstoppar inom ramarna för respektive avstämningsperiod?

Prioritering

 • Är det tydligt vilket resultat som förväntas av dig inom respektive arbetsuppgift?
 • Upprättas en prioriteringsordning av dina arbetsuppgifter så att det framgår vad som först ska tas bort eller fördelas till andra om inte tiden räcker till?
 • Finns en tydlig rutin för hur du ska gå tillväga när det uppstår konflikter mellan arbetsuppgifter och disponibel tid?
 • Har du balans mellan ditt arbete och din fritid?
 • Finns det en tillgänglighetspolicy i samband med så kallat ”gränslöst arbete”?

Hur fungerar det på din skola?

 • Finns det skyddsombud (SO) på arbetsplatsen?
 • Finns det en arbetsmiljöpolicy och känner du till den?
 • Tas din arbetsmiljö och arbetsbelastning upp i ditt medarbetarsamtal?
 • Vet du hur du ska agera i och hantera psykiskt påfrestande situationer?
 • Finns det en policy och andra rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.51

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin