Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren är skyldig att systematiskt undersöka, riskbedöma, vidta åtgärder och följa upp verksamheten, så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, ska arbetsmiljöarbetet vara en del i den dagliga verksamheten och omfatta såväl fysiska som psykosociala förhållanden.

Arbetsgivaren ska ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla på arbetsplatsen ska medverka och alla som deltar i arbetsmiljöarbetet ska ha tillräckliga kunskaper för detta.

Arbetsgivaren ansvarar för att alla på arbetsplatsen har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet har en viktig uppgift i att bevaka att arbetsgivaren har ett väl fungerande, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vid inventeringen av vilka risker som finns på skolan är det viktigt att också bestämma vem som tar ansvar för att riskerna åtgärdas.

De allvarligaste riskerna ska åtgärdas omedelbart. För att de risker som inte kan åtgärdas direkt ska kunna hanteras på ett bra sätt, ska en handlingsplan inklusive tidsplan upprättas.

Arbetsgivaren måste kontrollera att den avsedda effekten uppnåtts och också utvärdera vägen dit.

Viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är själva systematiken och kravet på dokumentation av såväl positiva som negativa erfarenheter.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.44

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin