Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärares arbetstid

Svenska lärare arbetar med ett antal olika
avtalslösningar när det gäller arbetstiden.
Det stora flertalet är anställda med ferievillkor.

En mindre andel av lärarna är anställd med semestervillkor, särskilt inom de fristående skolorna.

Vi kommer här genomgående uttrycken

  • ”ferieanställd/ferievillkor” och
  • ”semesteranställd/semestervillkor”

För att inte vilseleda läsaren med ett förenklat språkbruk är ett
förtydligande angående lärares semester på sin plats.

Såväl ”ferieanställda” som ”semesteranställda lärare har semester.

Skillnaden mellan dem är att de ”ferieanställda” lärarnas koncentrerade arbetsår leder till att hel semestern förläggs inom ramen för ferieperioden på sommaren.

Lärarnas Riksförbund vill beskriva arbetstidssystemet för lärare med ferievillkor. Informationen är avsedd att kunna användas av lärare, skolledare och fackliga företrädare som stöd i lokala diskussioner om hur lärararbetet ska organiseras. Sådana diskussioner försvåras om det råder oklarheter o hur regelverket kring arbetstiden är uppbyggt.

I stora delar är informationen tillämplig även för lärare med semestervillkor.

Utöver beskrivningen av de viktigaste arbetstidsreglerna, innehåller den här sektionen också exempel på hur regelverket kan användas för att rent praktiskt hantera lärares arbetstid och
arbetsinnehåll.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-23 15.47

Det behövs tydligare regler i skolorna, säger Lärarnas Riksförbund i Halland. Massmedia har uppmärksammat att Örnsakolan i Hylte väljs bort av föräldrarna på grund av stöket. När Sveriges Radio P4 ...