Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Förtroendearbetstid

De flesta lärare har en del av sin årsarbetstid som förtroendearbetstid.
Det är viktigt att lärare är medvetna om vad denna konstruktion
innebär.

De avtalsslutande parterna har alltså kommit överens om att lärare har förtroendet att själva förfoga över en del av arbetstiden.

Läraren ska själv göra en professionell bedömning av vad denna tid ska användas till, hur den ska förläggas i tid och rum och hur omfattande den i praktiken behöver vara.

Arbetsgivaren har rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse. Den så kallade lojalitetsplikten i anställningsavtalet gäller alltså, men någon traditionell rätt för arbetsgivaren att ”leda och fördela arbetet” finns inte under förtroendearbetstiden.

Bestämmelsen ska respekteras

Det kan inte accepteras att arbetsgivare försöker hantera även förtroendearbetstiden som om den vore reglerad. Lärarens rätt att själv förfoga över tiden är en avtalsbestämmelse och ska respekteras.

Läraren kan inte tas i anspråk för allehanda arbetsuppgifter under denna tid. Bedömningen av vad som behöver göras tillhör lärarens egen professionella sfär.

Det är inte heller acceptabelt att arbetsgivaren begär att läraren ska föra bok över eller på annat sätt redovisa hur förtroendearbetstiden disponeras.

Förtroendearbetstiden kan dock mycket väl vara föremål för diskussion mellan läraren och rektor, till exempel i samband med samtal om lärarens totala arbetssituation.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-17 14.13

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin

”Vi tre är eniga om att det krävs ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vi menar att elevernas livschanser inte får vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsätt...