Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Föräldraledighet

I Sverige har vi mycket generösa möjligheter att vara lediga för att vara tillsammans med våra barn. Det finns olika typer av ledighet i samband med att du blir förälder.

 

Allmänna villkor för föräldraledighet

Föräldraledigheten ska om möjligt anmälas till arbetsgivaren senast två (2) månader före ledighetens början och ledighet med tillfällig föräldrapenning senast en vecka innan, undantaget ”vård av sjukt barn”. Detta gäller dig som inte är anställd av kommun eller landsting.

För dig som är kommunalt anställd eller anställd av landstinget gäller att du ska anmäla föräldraledighet till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början.

Föräldraledigheten kan delas upp i högst tre perioder per kalenderår. Ledighetens början avgör vilket år den räknas till.

När det gäller förkortad arbetstid får ledigheten även läggas ut som en eller flera dagar i veckan. Ledigheten ska läggas ut enligt dina önskemål, om det kan ske utan påtaglig störning för verksamheten.

Du kan återgå i arbete med en månads varsel efter att du har meddelat arbetsgivaren. Detta gäller om ledigheten skulle ha varat längre än en månad, annars kan du återgå i arbete direkt.

Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Om du undrar något som rör föräldraförsäkringan ska du kontakta Försäkringskassan.

 

Vem räknas som förälder?

Som förälder räknas biologisk förälder, rättslig vårdnadshavare, fostermor, fosterfar och stadigvarande sambo med förälder.

 

Olika former för föräldraledighet

Mammaledighet – rätt till ledighet för en kvinnlig arbetstagare sju veckor före beräknad tidpunkt för förlossning och sju veckor efter förlossning och för att amma barnet.

Hel ledighet med eller utan föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller för tid därefter under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning.

Delledighet med föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med allt från tre fjärdedelar till en åttondel medan föräldern har föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Delledighet utan föräldrapenning – rätt till ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning – rätt till ledighet för en arbetstagare för att tillfälligt vårda barn. Avser t.ex. ledighet för att vårda barn som inte har fyllt tolv år i samband med sjukdom eller smitta hos barnet.

Ledighet med vårdnadsbidrag - rätt till hel eller halv ledighet för förälder till ett barn för vilket lämnas vårdnadsbidrag.

Ledighet för kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar – rätt till ledighet om omplacering inte är möjlig och ledighet krävs för att skydda kvinnans hälsa och säkerhet, dock utan bibehållna anställningsförmåner. Rätten till ledighet i denna situation för kvinnlig arbetstagare som väntar barn gäller endast från och med den sextionde dagen före beräknad tidpunkt för förlossning.

 


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29 14.59