Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Sjukdom

För de allra flesta framstår det säkert som alldeles självklart att man har rätt att vara ledig från sitt arbete om man är sjuk. Ändå är denna rättighet väldigt viktig.

Om denna rättighet inte fanns, skulle det nämligen vara tillåtet för en arbetsgivare att avsluta anställningen för den som inte kommer till jobbet på grund av sjukdom.

Endast om en arbetstagare blir kroniskt sjuk på ett sätt som innebär en bestående oförmåga att utföra några arbetsuppgifter alls hos arbetsgivaren, finns enligt lag en saklig grund att säga upp anställningen.

Det finns omfattande regelverk i lagstiftning – och kollektivavtal – kring vad som gäller vid sjukdom, rehabilitering och återgång i arbete. Via AFA:s webbplats kan den som vill hitta ytterligare information.

Rätten att vara ledig på grund av sjukdom gäller i princip så länge sjukdomen innebär att man saknar arbetsförmåga. På senare år har det här uppstått en viss osäkerhet. Försäkringskassan har sedan 2008 uppdraget att vid vissa tidpunkter under en sjukperiod göra en förnyad prövning av den sjukskrivnes rätt till ersättning från sjukförsäkringen; så kallad sjukpenning.

Det kan då uppstå en situation då den sjukskrivne och den sjukskrivande läkaren anser att man är alltför sjuk för att arbeta, medan Försäkringskassan menar att man har en tillräcklig arbetsförmåga och därför drar in sjukpenningen. Det kan då bli diskussion om huruvida man har rätt att fortsätta vara sjukledig, eller om man faktiskt är skyldig att återgå till arbetet. 

Om man skulle råka försättas i denna olyckliga situation, bör man genast kontakta sina lokala fackliga ombud för stöd och råd.

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Matteus Canevall

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-23 16.58