Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Studieledighet

Studieledighetslagen ger arbetstagare en i princip obegränsad rätt att vara ledig från arbetet för att studera.

Även när det gäller lagstiftad rätt till ledighet för studier, anses Sverige ha unikt generösa regler.

Här får man dock observera att lagstiftningen bara reglerar själva rätten till studieledighet. Om man därtill har någon rätt till ersättning under ledigheten är en helt annan fråga, som kan regleras i annan lagstiftning om studiestöd, eller i vissa fall i kollektivavtal.

Vissa arbetsgivare kan också ha som policy att man får behålla hela, eller delar av, lönen i samband med studier som höjer kompetensen i arbetet. I så fall kan arbetsgivaren ställa villkor för att betala lön, till exempel att man förbinder sig att delge arbetskamrater sina nya kunskaper, eller att man stannar kvar i anställningen under en viss period efter avslutade studier.

Studierna behöver inte ha något samband med den anställning man vill vara ledig från. Det som krävs är att man kan visa att det rör sig om studier i någon organiserad form, med en studieplan eller liknande. Man har också skyldighet att redovisa att studierna genomförs.

Arbetsgivaren kan inte neka ledigheten, men kan om det finns sakliga skäl för detta, skjuta upp den begärda ledigheten i högst sex månader.

Den som är studieledig har också rätt att i förtid avbryta ledigheten och återgå till arbetet, om studierna av något skäl inte fullföljs.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-07 17.21