Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kollektivavtal

Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns på ett femtontal olika avtalsområden inom kommunal, privat och statlig sektor.

I de allra flesta centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensam part genom Lärarnas Samverkansråd

Som medlem i Lärarnas Riksförbund kan du följa förbundets förhandlingsarbete under avtalsrörelser via webbplatsen och genom nyhetsbrevet Lärarnytt (eller Vägledarnytt, om du är studie- och yrkesvägledare) som skickas ut till alla medlemmar via e-post.

Får inte du Lärarnytt eller Vägledarnytt?

Uppdatera din e-post här »

Avtalsnyheter

Hur ser vägen till ett avtal ut?

Under den tid ett avtal löper, gäller fredsplikt. Detta innebär att arbetsgivare och arbetstagare går med på att inte vidta stridsåtgärder, exempelvis strejk, under avtalstiden.

Följ med på en slingrig tur från medlemmarnas krav till ett slutet avtal »

Om arbetsgivaren saknar avtal

Att ta anställning hos en avtalslös arbetsgivare kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar om hand alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet, inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

Checklista innan anställning »

Vad är en avtalsrörelse?

En avtalsrörelse är en demokratisk process där medlemmarnas krav på förändringar ska omsättas till praktisk verklighet.

Men inget blir verklighet förrän förhandlingsparterna blir överens.

Centralt tecknade avtal
Ett centralt avtal tecknas när arbetsgivarens och arbetstagarens centrala förbund kommit överens. Avtalet är rikstäckande och gäller för alla arbetsplatser som är anslutna till arbetsgivarorganisationen.

Lokalt tecknade avtal
Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan arbetsgivaren lokalt och Lärarnas Riksförbunds kommunförening eller särskilda förening. Det reglerar frågor om anställningen och kan omfatta enskilda medlemmar eller en grupp av medlemmar. Ett lokalt kollektivavtal kräver att de lokala parterna, Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren, är överens. 

Lärarnas Samverkansråd

 I de flesta centrala kollektivavtal är Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensam part genom Lärarnas Samverkansråd.

Lärarnas Samverkansråd bildades genom att ett avtal om samverkan tecknades mellan de två förbunden 1996. En styrelse bestående av de två presidierna fattar beslut i enighet och bara om de två förbundsstyrelserna är eniga.

Lärarnas Samverkansråd har ett fullmäktige bestående av de två förbundsstyrelserna.

På lokal nivå är de två förbunden part var för sig med den samverkan mellan sig som de två förbunden lokalt kommer överens om.

Ett avtal om konfliktsamverkan tecknades 1993.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Peter Henriksson

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 15.37

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld