Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Avtal inom kommunal sektor

Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Landsting/Pacta.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex Huvudöverenskommelser (HÖK) med SKL/Pacta. Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

Sveriges Kommuner och Landsting är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKL har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och därmed teckna centrala kollektivavtal.

SKL har också skapat arbetsgivarorganisationen Pacta för verksamheter som SKL:s medlemmar bedriver i bolagsform. Gymnasieförbunden återfinns inom Pacta. Pacta har på senare tid också öppnats för "vanliga" privata arbetsgivare som föredrar att teckna de kommunala avtalen.

SKL/Pacta är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, med avseende på antalet arbetstagare som omfattas av avtalen (närmare 1,1 miljoner).

Kommunalt omställningsavtal

Syftet med det nya avtalet, som träder i kraft den 1 januari 2012, är att stödja och hjälpa uppsagda arbetstagare till nytt arbete, samt att ge ekonomisk trygghet i omställningen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-05 14.42

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Nu finns det ett partsgemensamt, kompletterande stöd för lokala parters diskussion om statliga och egna satsningar och insatser, och om strategisk och långsiktig lönebildning.

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning »

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén uppmanar Liberalerna att ställa sig bakom Skolkommissionens förslag och se det som ett första steg på vägen mot ett nytt statligt huvudmannaskap för skolan.