Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Avtal inom kommunal sektor

Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Landsting, SKL, och Pacta.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex Huvudöverenskommelser (HÖK) med SKL och Pacta. Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare.

SKL är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKL har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivar-organisation för sina medlemmar och därmed teckna centrala kollektivavtal.

SKL har också skapat arbetsgivarorganisationen Pacta för verksamheter som SKLs medlemmar bedriver i bolagsform. Gymnasieförbunden återfinns inom Pacta. Pacta har på senare tid också öppnats för "vanliga" privata arbetsgivare som föredrar att teckna de kommunala avtalen.

SKL och Pacta är det största avtalsområdet på den svenska arbetsmarknaden, med avseende på antalet arbetstagare som omfattas av avtalen (närmare 1,1 miljoner).

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-27 14.14

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Relaterade sidor

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Nu finns det ett partsgemensamt, kompletterande stöd för lokala parters diskussion om statliga och egna satsningar och insatser, och om strategisk och långsiktig lönebildning.

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning »

SVT berättar att det är fortsatt låga krav för att komma in på lärarutbildningen. 0,05 på högskoleprovet kan räcka för att komma in, även om det inte räcker för att klara sig kvar. Lärarnas Riksförbu...