Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

HÖK 10 översikt

Avtalet omfattar mer än 200 000 medlemmar vilket motsvarar ungefär 85 procent av Lärarnas Riksförbunds medlemskår.
  • Lärare
  • Studie och yrkesvägledare
  • Fritidspedagoger och förskollärare med anställning i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund
  • Medlemmar med arbetsgivare anslutna till Pacta

Avtalet i korthet

  • Avtalsperiod: 1 april 2010 - 30 april 2012
  • Lön: Lägst 2 procent 1 april 2010, lägst 1,5 procent 1 april 2011
  • Bilaga M bibehålls oförändrad
  • Gemensam avsikt är att bilaga M ska ingå även i nästa avtal 2012
  • Avvikelseavtal från bilaga M kan ge högre lön
  • Föräldraförmån: 10 procent av lönen i högst 150 dagar, en ökning med 60 dagar

Under de månader som förhandlingarna pågick om ett nytt avtal, blev det allt mer uppenbart att parterna stod långt ifrån varandra i flera viktiga avtalsfrågor. Speciellt stor var bristen på samsyn när det gällde arbetstidsreglering för lärare.

Debatt fördes i media och kritik riktades mot SKLs sätt att driva opinion i arbetstidsfrågan. Parterna kunde till slut närma sig varandra och teckna ett nytt avtal.

Så här har beslutet om avtalet fattats


Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet förhandlade gemensamt om ett avtal genom det så kallade samverkansrådet.

Samverkansrådet föreslog de två förbundsstyrelserna att till Lärarnas Riksförbunds förbundsråd och Lärarförbundets representantskap rekommendera att anta förslaget till nytt kollektivavtal, HÖK 10.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29 17.26

"Vi har säkrat lärares ferietjänster"
- Den viktigaste frågan i 2010 års avtalsrörelse har varit lärarnas arbetstid. Jag är nöjd med att vi har lyckats säkra lärares ferietjänster, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Läs Metta Fjelkners redogörelse >
HÖK 07 - det gamla avtalet
Det kommunala läraravtalet HÖK 05 löpte ut den sista juni 2007. Det skulle dröja till den 28 januari 2008 innan Lärarnas Samverkansråd och arbetsgivarna (SKL) antog medlarnas slutbud vilket resulterade i det nya avtalet HÖK 07. Det gamla avtalet HÖK 07 >

”Både lärare och annan skolpersonal är ofta medvetna om vad det finns för behov, men resurserna finns alldeles för sällan. Så att göra en sån här skyndsam utredning är bra men då måste man också tills...