Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Frågor och svar HÖK 10

Hur långt är avtalet?

Avtalet löper under 25 månader från 2010-04-01 till och med 2012-04-30.

Vilka av Lärarnas Riksförbunds medlemmar berörs?

Avtalet gäller samtliga medlemmar inom Lärarnas Riksförbund som är anställda inom kommuner, landsting, kommunalförbund och företag anslutna till Pacta. Avtalet berör 85 procent av medlemmarna i Lärarnas Riksförbund.
 

Hur påverkas min lön?

Avtalet innehåller två löneöversyner, den 1 april 2010 och den 1 april 2011. För 2010 finns ett garanterat utfall per organisation hos varje arbetsgivare om 2 %. För 2011 är det garanterade utfallet 1,5 %. Inga individgarantier finns. De lokala parterna kan avgöra om de nya lönerna ska sättas i förhandlingar, i direkta samtal mellan chef och medarbetare eller på annat sätt som man kommer överens om.

När får jag min nya lön?

Löneöversynen ska sätta igång snarast möjligt. Använd Saco Lönesök på eller övrig information här på LR.se för att få tips inför ditt lönesamtal. Tveka inte att ta kontakt med ditt lokalombud eller kommunombud om du har specifika frågor rörande din skola eller kommun.

Hur påverkas min arbetstid?

Den stora stridsfrågan i avtalsrörelsen har varit lärarnas arbetstid och då speciellt förtroendearbetstiden. Arbetsgivaren har velat minska eller helt ta bort förtroendearbetstiden medan Lärarnas Riksförbund har velat freda lärarnas tid för för- och efterarbete. Förbundet kan konstatera att bilaga M, den bilaga som reglerar arbetstiden för lärare med ferier, finns kvar oförändrad i avtalet.

Förtroendearbetstiden är således säkrad i sin nuvarande omfattning. Parterna är överens om avsikten att bilaga M även ska finnas med i nästa avtal som tecknas inom den kommunala sektorn.

Hur har frågan om lärares undervisningstid hanterats?

Huvudregeln är och förblir att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden och att mängden undervisning således måste dimensioneras i förhållande till vilka andra arbetsuppgifter den enskilda läraren förväntas utföra.

Den problematik förbundet har att hantera är dock att ett antal kommuner har höjt uttaget av undervisning utan att någon sådan bedömning eller anpassning har gjorts. Det har inte varit möjligt att reglera frågan om undervisningen i denna avtalsrörelse. Däremot har Lärarnas Riksförbund påkallat ett stort antal såväl lokala som centrala tvister, samt lämnat in stämningsansökningar till Arbetsdomstolen. Lärarnas Riksförbund avvaktar Arbetsdomstolens avgöranden.
 

Vad är ett lokalt kollektivavtal?

Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan arbetsgivaren lokalt och Lärarnas Riksförbunds kommunförening. Det reglerar frågor om anställningen och kan omfatta enskilda medlemmar eller en grupp av medlemmar. Ett lokalt kollektivavtal kräver att Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren är överens.
 

Vilka andra nyheter finns det i avtalet?

  • Den maximala perioden  med föräldrapenningtillägg utökas från 90 till 150 dagar för arbetstagare med barn födda 100701 och senare. Se § 29 Föräldraledighet under Allmänna Bestämmelser.
  • För de som är anställda på semestertjänst finns nu möjlighet att teckna lokala kollektivavtal om semesterbestämmelsen i Allmänna Bestämmelser (AB). Till exempel kan man avtala om möjligheten att kunna ta ut semester timme för timme.  

Vem har tecknat avtalet?

Avtalet är tecknat mellan Sverige Kommuner och Landsting / Pacta och Lärarnas samverkansråd. Lärarnas samverkansråd består av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. För att samverkansrådet ska säga ja, krävs att Lärarnas Rikförbunds förbundsråd och motsvarigheten inom Lärarförbundet har sagt ja till avtalsförslaget.

 

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-13 11.28

Den klassiska bildningen – får man den i skolan? Skolans roll är att förmedla kunskap utifrån uppsatta mål. Är skolans uppdrag tillräckligt för att ge alla elever en god, mångfacetterad bildning? Ta d...