Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Sammanfattning HÖK 10

Avtalet HÖK 10, huvudöverenskommelse, löper under 25 månader från 2010-04-01 till och med 2012-04-30.  

Centralt partsarbete


Under förhandlingarna har det framgått att de centrala parterna inom skolområdet i vissa frågor står långt ifrån varandra, samt att förtroendet mellan parterna behöver stärkas. I synnerhet gäller detta frågan om lärares arbetstid och arbetsinnehåll.

Parterna konstaterar gemensamt att förtroendefulla relationer både på central och lokal nivå är en förutsättning för att goda resultat ska kunna uppnås i skolan. De centrala parterna har därför åtagit sig att under avtalsperioden påbörja ett långsiktigt arbete med att öka förtroendet mellan parterna i syfte att främja utvecklingen av den svenska skolan. De centrala parterna ska, som en del i detta arbete, följa, stödja och bidra med initiativ som syftar till att åstadkomma bättre resultat och ökad måluppfyllelse.

De centrala parterna på skolans område har även diskuterat vikten av att gemensamt ta ansvar för det centrala avtal som har träffats. Parterna kommer därför ha fortlöpande kontakter under avtalsperioden för att kunna bistå lokala parter i diskussioner rörande det centrala avtalet och vid behov ge stöd i tillämpningen av detta.

Avseende löneavtalen har de centrala parterna inom hela det kommunala området gemensamt konstaterat att de finns behov att utveckla den lokala tillämpningen av löneavtalen.

Arbetet ska ske i olika konstellationer under perioden hösten 2010 till våren 2011 och särskilt fokus ska sättas på:

  • chefernas roll
  • möjligheter och ansvar
  • parternas olika roller och intressen
  • hanteringen av olika kategorier av arbetstagare
  • att göra avtalen enklare att tillämpa etcetera.

Resultatet av detta arbete ska sammanfattas våren/försommaren 2011 och är tänkt att kunna användas som underlag för formulering av löneavtal i kommande avtalsrörelse.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2011-12-09 11.06

I det här inlägget berättar #ämnesspanare Kristina Rilbe om hur det gick förra terminen då hon valde att undervisa om samma område till olika årskurser.