Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Satsning på kunskapsutvecklingen

I de frågor som rör lärares arbetstid har parterna stått mycket långt ifrån varandra under förhandlingarna. Parterna har dock varit överens om vikten av att öka måluppfyllelsen i skolan.
Den mål- och resultatstyrning som gäller i svensk skola innebär att lärarna har ett stort professionellt ansvar. Det är lärarnas arbete med eleverna som är avgörande för hur eleverna kommer att lyckas och därmed hur väl Sverige kommer att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Läraruppdraget är komplext och ställer stora krav på varje lärare och på att lärarna samarbetar professionellt för att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Lärarorganisationerna har framhållit att den reglering som finns i Bilaga M är väl lämpad för att möta skolans behov, men att det i det dagliga arbetet uppstår många problem avseende hanteringen av lärares arbetstid och arbetsinnehåll.

Bristande tid för för- och efterarbete av lektioner och ett ständigt ökat uttag av undervisningstid har särskilt lyfts fram som faktorer som minskar kvaliteten i lärarnas arbete och därmed motverkar ökad måluppfyllelse.

Arbetsgivaren å sin sida har menat att ökad måluppfyllelse bäst främjas genom en ökad reglering av lärares arbetstid på så vis att den reglerade tiden utökas från nuvarande 1360 timmar till 1552 timmar och att rektor genom en utökad arbetsledningsrätt ges rätten att bestämma vilka lärare som ska vara anställda på ferietjänst respektive semestertjänst. Mot denna bakgrund har parterna beslutat att uppmana till initiativ som leder till förbättrat resultat och ökad måluppfyllelse.

Om detta arbete är framgångsrikt finns en koppling till löneavtalet så att utfallet kan komma att överstiga det garanterade utfallet. För att kunna komma fram till vilka förändringar och förbättringar som är nödvändiga i verksamheten i syfte att förbättra måluppfyllelsen och resultat måste parterna gemensamt bedriva ett systematiskt och objektivt arbete. I detta arbete är dialogen mellan lärare och skolledare kring uppdraget av stor vikt.

Om parterna i sitt arbete kommer fram till att det finns behov att göra avsteg från bilaga M till AB i syfte att nå effektivare arbetsformer kan detta ske genom ett lokalt kollektivavtal. Sådana kollektivavtal kan ge högre lön för berörda lärare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2011-12-09 11.07

Idag är det den internationella modersmålsdagen som uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen. Det pågår en mängd aktiviteter i olika kommuner i Sverige. Passa på att fira den språkliga...