Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Det kommunala avtalet HÖK 12 har förlängts med två år.
Gäller nu för perioden 16 november 2015–31 mars 2018.

Avtalsdokument HÖK 12

Avtalsdokument för HÖK 12.  
Det samlade avtalsdokumentet innehåller:
  • Förhandlingsprotokoll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. — HÖK 12
  • Löneavtal, Bilaga 1
  • Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga 3
  • Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4
  • Förtroendeskapande arbete, underbilaga till Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4, Övriga anteckningar, punkt 3, Bilaga 4a
  • Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, Bilaga 5
  • Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, Bilaga 6
  • Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. — LOK 10, Bilaga 7
  • Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. — LOK 10, Bilaga 7a
Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser (AB), Bilaga L samt Bilaga M Särskilda bestämmelser om arbetstider

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-05 12.56

Ett nytt löneavtal har tecknats för lärare som arbetar inom friskolorna. Läs mer om avtalet i Skolvärlden.