Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Det kommunala avtalet HÖK 12 har förlängts med två år.
Gäller nu för perioden 16 november 2015–31 mars 2018.

Avtalsdokument HÖK 12

Avtalsdokument för HÖK 12.  
Det samlade avtalsdokumentet innehåller:
  • Förhandlingsprotokoll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. — HÖK 12
  • Löneavtal, Bilaga 1
  • Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga 3
  • Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4
  • Förtroendeskapande arbete, underbilaga till Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4, Övriga anteckningar, punkt 3, Bilaga 4a
  • Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, Bilaga 5
  • Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, Bilaga 6
  • Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. — LOK 10, Bilaga 7
  • Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. — LOK 10, Bilaga 7a
Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser (AB), Bilaga L samt Bilaga M Särskilda bestämmelser om arbetstider

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-05 12.56

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

"Grundtanken med tillitsbaserad styrning är god. Det underströk jag i min debattartikel i SvD den 30/12. Jag menar att den tillit skolsystemet behöver ha till lärarna varken finns på plats nu eller ko...