Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Det kommunala avtalet HÖK 12 har förlängts med två år.
Gäller nu för perioden 16 november 2015–31 mars 2018.
Läs mer om förlängningen av avtalet här »

Information HÖK 12

Ett avtal slöts i september 2012 på den kommunala sektorn. Parter i avtalet är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Pacta å ena sidan och Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets Samverkansråd å andra sidan.

Avtalet i korthet

  • Avtalet är fyraårigt och innehåller en löneökning med minst 4,2 procent det första året.
  • År två ligger löneökningen på det så kallade märket, och följs av två sifferlösa år.
  • Det fjärde året är uppsägningsbart.
  • I snitt innebär avtalet ca 1 100 kronor mer per månad för landets lärare.
  • Löneökningen 2012 gäller retroaktivt från och med den första april vilket innebär i genomsnitt drygt 9 000 kronor som ett engångsbelopp.
  • Jämfört med andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden får lärarna i genomsnitt 5 200 kronor mer 2012.

Avtalet omfattar mer än 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och förskollärare.  

Avtalsperiod

Avtalet löper från 1 maj 2012 till 31 mars 2016-03-31. Efter tredje året är avtalet uppsägningsbart. Uppsägning ska då ske senast 31 december 2014.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Peter Henriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-24 10.51

Relaterade sidor

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén ger några tips till Stefan Löfven.