Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Arbetstid

För medlemmar med semesteranställning regleras arbetstiden i avtalets Allmänna Bestämmelser, AB.
I Bilaga M till AB regleras villkoren för lärare med ferieanställning. SKL har i flera avtalsrörelser haft ambitionen att avskaffa Bilaga M. Det nya avtalet innebär att Bilaga M bibehålls under den fyraåriga avtalsperioden.

Sedan tidigare innehåller avtalet en möjlighet för de lokala parterna att teckna avtal om avvikelser från Bilaga M. I ett sådant arbete är det viktigt att ha en bred ansats kring lärares arbetstid och arbetsuppgifter och dess hantering i olika skolformer. De centrala parterna ska därför gemensamt vid behov vara de lokala parterna behjälpliga i arbetet.

Lärares arbetsbörda har ökat under lång tid. De senaste reformerna har medfört en ökad administration. Omfattningen av problematiken står klar för Lärarnas Riksförbund. Parterna har dock ingen gemensam uppfattning av lärares arbetssituation. Därför kommer de centrala parterna att tillsammans göra en inventering i syfte att skapa en gemensam bild.

Denna bild ska utgöra underlag för insatser på såväl nationell som lokal nivå. Som en del av arbetet ska centrala parter även undersöka hur lärares arbetstid och arbetsuppgifter kan hanteras i olika skolformer. Redan under det partsgemensamma arbetet i tidigare avtal har parterna kunnat konstatera att en väl fungerande skolverksamhet kräver någon form av system för arbetsfördelning. 

Avtalet innehåller en hänvisning till detta. Arbetet ska vara sammanställt senast årsskiftet 2013/2014. För att förbättra tillämpningen av avtalet ska de centrala parterna tillsammans utarbeta frågor och svar om de bestämmelser som gäller för lärares arbetstid. Arbetet ska vara klart senast den 15 mars 2013.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-10 14.28

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld