Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Bakgrund

Förhandlingar om nytt avtal inleddes i början av 2012. Det blev uppenbart att parterna stod långt ifrån varandra i flera viktiga avtalsfrågor. De viktigaste frågorna för Lärarnas Samverkansråd har varit att avtalet ska vara ett första steg mot en uppvärdering av lönerna samt åstadkomma en bättre balans i lärares arbetsförhållanden. Även frågan om nyexaminerades introduktionsperiod har varit viktig att reglera.

I mitten av juni överlämnades ett bud från SKL till Samverkansrådet. Budet avvisades då innehållet inte på ett tillfredsställande sätt omhändertog de för Samverkansrådet viktigaste frågorna. Parterna utsåg Christina Rogestam och Jan Björkman att medla. Medlarna inledde sitt arbete i slutet av augusti och överlämnade den 25 september ett slutgiltigt avtalsförslag till parterna att antas eller förkastas i sin helhet. Medlarbudet innebär att för lärarna angelägna löne- och villkorsfrågor omhändertas bättre än i det avvisade avtalsförslaget från juni månad.

Löneutfallet för 2012 är till exempel avsevärt högre än på den övriga arbetsmarknaden. Lärarnas Samverkansråd har efter behandling i respektive förbunds beslutande församlingar antagit avtalsförslaget. SKL har gjort detsamma. Nedan följer en sammanfattning av avtalet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2012-09-26 20.18

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld