Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Legitimationsgrundande anställning

Enligt skollagen ska en lärare efter avslutad lärarutbildning genomföra 12 månaders introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation. Introduktionsperioden ska motsvara ett läsårs arbete på heltid. En lärare som saknar legitimation kan inte tillsvidareanställas.

I LAS finns de tidsbegränsade anställningarna vikariat och allmän visstidsanställning som kan tillämpas under introduktionsperioden. Lärarnas Riksförbund anser att frågan om lärarlegitimation är så viktig att det dessutom ska finnas en speciell form av tidsbegränsad anställning för nyexaminerade.

I avtalet införs nu en så kallad legitimationsgrundande anställning. Under en sådan anställning anställs läraren för begränsad tid och högst ett år i sänder. Vid behov kan arbetsgivaren besluta om förlängning av anställningen. Detta kan bli aktuellt om läraren arbetar deltid eller varit frånvarande på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukdom. Förlängning kan också bli aktuell med anledning av dröjsmål med Skolverkets utfärdande av legitimation.

Anställningen kan sägas upp av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren med en månads uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp krävs att saklig grund föreligger enligt LAS.

I likhet med vad som gäller för läkarnas AT-tjänstgöring får anställningstid enligt denna reglering inte tillgodoräknas vid övergång till tillsvidareanställning enligt LAS eller AB. Den ger heller inte företrädesrätt till återanställning. En arbetsgivare får disponera tjänsteunderlag för att inrätta legitimationsgrundande anställning även om det finns andra arbetstagare med företrädesrätt till återanställning.

Parterna är överens om att frågor kring denna reglering kan tas upp till förhandling under avtalsperioden om behov uppstår.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 15.17

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Bohlin