Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lön

Avtalet innehåller fyra löneöversyner, den 1 april 2012, den 1 april 2013, den 1 april 2014 och 1 april 2015.
2012 finns ett garanterat utfall per förbund hos varje arbetsgivare (till exempel en kommun) om 4,2 %. Den nya lönen kommer att gälla retroaktivt från den 1 april 2012.

2013 ska det garanterade utfallet motsvara det så kallade "märket", det vill säga det avtalsvärde som fastställs i förhandlingarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn på arbetsmarknaden. Avtalet reglerar hur de centrala parterna ska gå till väga för att fastställa det garanterade utfallet för 2013.För 2014 och 2015 finns ingen procentsats fastställd i avtalet.

För Lärarnas Riksförbund är det oerhört viktigt att ha rätten att förhandla medlemmarnas löner. Avtalet säkrar att det även fortsättningsvis finns tre vägar för lönerevision, traditionell förhandling, lönesättande samtal chef-medarbetare eller lokalt överenskommen förhandlingsordning.

En bestämmelse som reglerar rätten till lön under lov för föräldralediga och studielediga har införts. För att ha rätt till lön under jullov, sportlov och påsklov ska läraren återgå i tjänst senast 7 kalenderdagar före lovet. Detta är en återgång till den bestämmelse som gällde före Avtal 2000. Bestämmelsen träder i kraft först den 1 juli 2014.

Lärarnas Riksförbund anser att den individuella lönesättningen inte alltid hanteras på ett tillfredsställande sätt. I avtalet förbinder sig parterna att under avtalsperioden arbeta för en väl fungerande lokal lönebildning och lönesättning i skolan. En första uppföljning av det partsgemensamma arbetet sker efter 2 år, det vill säga hösten 2014.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2012-09-26 20.15

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld