Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Partsgemensamt stöd för långsiktig lönebildning

Nu finns det ett partsgemensamt, kompletterande stöd för lokala parters diskussion om statliga och egna satsningar och insatser, och om strategisk och långsiktig lönebildning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund valde i november 2015 att förlänga det kommunala avtalet. Syftet var att underlätta ett fortsatt gemensamt arbete med att förbättra resultatutvecklingen i skolan och förstärka läraryrkets attraktivitet, två mål som också är varandras förutsättningar!

Hög kvalitet i skolan levereras av skickliga och välutbildade lärare. Lön och karriärmöjligheter är viktiga faktorer som avgör ett yrkes attraktivitet och i förlängningen vem som väljer att utbilda sig till lärare.

Lärarlönelyftet, Karriärstegsreformen och andra statliga satsningar kan ses som stöd och komplement till huvudmännens egna satsningar och insatser. Dialogen mellan lokala parter är viktig för helheten i lönebildningen och för att skapa tydlighet, transparens och legitimitet i hur, varför och till vilka löneökningarna fördelas.

Varje satsning och insats hanteras utifrån sina förutsättningar, men bilden av den skola man vill skapa och de mål man vill nå, behöver vara ständigt närvarande i arbetet. Tillsammans ska samtliga insatser, egna och statliga, bidra till den skola ni vill skapa hos er. För att den lokala lönebildningen ska nå sin fulla potential behöver den vara en fullt ut integrerad del av verksamheten och dess utveckling och styrning.

Hösten 2015 presenterade SKL, Pacta, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets samverkansråd en broschyr med framgångsfaktorer för en väl fungerande lokal lönebildning.

Stödmaterial

Nu vill vi som centrala parter ge ett kompletterande stöd för lokala parters diskussioner i det fortsatta omhändertagandet av Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet, för att säkerställa samspel med den egna lönebildningen.

Materialet består av

Oavsett vilka verktyg och medel som kommer skolan till del behöver dessa ses som en del i en helhet att forma en strategisk och långsiktig lokal lönebildning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25 09.45

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld