Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Rapport från parterna: Så ska kommunala avtalet tolkas

När det kommunala avtalet HÖK 12 förlängdes, så kom fack och arbetsgivare överens om att inleda ett partsgemensamt arbete kring lönebildning, arbetsmiljö, karriärtjänster och annat.

En stor bunt papper

Nu finns det första resultatet på plats: Ett stödmaterial som berättar hur parterna vill att den långsiktiga lönebildningen ska gå till. Materialet är användbart lokalt, exempelvis om det råder oenighet om hur avtalet ska tolkas och hur lönebildningen ska gå till.

Parallellt med stödmaterialet för lönebildning fortsätter parterna med arbetet kring att komma överens kring karriärstegsreformen, kring introduktionsperiod och mentorskap för nyexade, kring nyanlända elever och lärare samt kring arbetsmiljö. Här är en aktuell lägesrapport.Dokumentfil .pdf (Observera att slutdatumet för arbetsgruppen Arbetsmiljös uppdrag som anges i lägesrapporten har ändrats, se nedan).

Arbetsmiljögruppen har fått sitt uppdrag förlängt

Arbetsgruppen om Arbetsmiljö, som i syfte att stödja det lokala arbetsmiljöarbetet har att utarbeta ett stödmaterial till AFS 2015:4 anpassat för förskolans och skolans verksamhet, har fått sitt uppdrag förlängt. Arbetsgruppen har att redovisa resultatet av sitt uppdrag senast under december månad 2016 istället för som tidigare sagts vid utgången av oktober månad 2016.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Peter Henriksson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-11 18.20

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld