Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Almega Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen)

Avtalet för Almega Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) kan enklast beskrivas som en variant på Almega Friskoleavtalet. Den enskilde anställde har sin anställnings- och villkorsrelation till bemanningsföretagets avtal, alltså inte det avtal som gäller för skolan där man är uthyrd.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd har träffat avtal med Almega Bemanningsföretagen, numer Kompetensföretagen. Kollektivavtalet gäller för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen. För att avtalet ska bli giltigt på ett företag måste företaget eller de fackliga organisationerna begära att avtalet ska börja gälla på företaget. Detta kallas inkoppling och har kunnat ske med början den 1 januari 2015.

Avtalsperiod
1 september 2017–31 augusti 2020.

Parternas avsikt med avtalet
Syftet med avtalet är att skapa så bra och lika villkor som möjligt för lärare som väljer att ta anställning på ett bemanningsföretag. Kopplingen till friskoleavtalet gör att bemanningsavtalet anpassas till det som är skolspecifikt, vilket i sin tur borgar för trygghet och stabilitet.

Lön
Lönerevisionstillfällen är, om inte annat överenskoms lokalt:

  • 1 september 2017
  • 1 september 2018
  • 1 september 2019

På samma sätt som i Friskoleavtalet är alla åren utan centralt fastställt lägsta garanterat utfall.

Grundläggande villkor
Det är normalt i bemanningsföretag att lönen varierar beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde en garantilön på 75 procent av sin ordinarie lön för de perioder då läraren inte är uthyrd. Garantilönen baseras alltså på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemanningsföretaget.

Arbetstid
Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om sex månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet. Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag kan vid anställningstillfället överenskommelse träffas om ferieanställning. Detta kan också ske vid en överenskommen omreglering av anställningen.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag
Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag.

Med synnerliga skäl kan till exempel avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär till exempel allergier och extremt lång resväg, som inte är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva till exempel att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-14 09.46

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Exempel på bemanningsföretag inom Almega är Poolia. Proffice, Manpower, Vikariepoolen, Lärarförmedlarna, Student Consulting med flera.