Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Almega Bemanningsföretagen

Avtalet för Almega Bemanningsföretagen kan enklast beskrivas som en variant på Almega Friskoleavtalet. Den enskilde anställde har sin anställnings-och villkorsrelation till bemanningsföretagets avtal, alltså inte det avtal som gäller för skolan där man är uthyrd.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd har träffat avtal med Almega Bemanningsföretagen. Kollektivavtalet gäller för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Det är det första kollektivavtalet anpassat för lärare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Avtalet omfattar all verksamhet som är reglerad i skollagen. För att avtalet ska bli giltigt på ett företag måste företaget eller de fackliga organisationerna begära att avtalet ska börja gälla på företaget. Detta kallas inkoppling och har kunnat ske med början den 1 januari 2015.

Avtalsperiod

1 december 2014-31 augusti 2017

Parternas avsikt med avtalet

Hittills har lärare anställda inom ett bemanningsföretag omfattats av ett tjänstemannaavtal som inte är anpassat till skolans verksamhetsområde. Parternas avsikt har varit att nå en överenskommelse om ett avtal som är anpassat till skolområdet. Nu finns möjligheten genom inkoppling på detta nya avtal.

Lön

Lönerevisionstillfällen är, om inte annat överenskoms lokalt:

  • 1 september 2015
  • 1 september 2016

På samma sätt som i Friskoleavtalet är båda åren utan centralt fastställt lägsta garanterat utfall.

Parterna är överens om att ta fram riktlinjer för hur den lokala processen ska fungera.

Grundläggande villkor

Det är normalt i bemanningsföretag att lönen varierar beroende på grad av uthyrning. I avtalet har den anställde en garantilön på 75 procent av sin ordinarie lön för de perioder då läraren inte är uthyrd. Garantilönen baseras alltså på den lön som den anställde har vid bemanningsföretaget. Lärarens lön varierar normalt sett inte mellan olika uthyrningar. Inom ramen för den individuella lönesättningen motiverar dock kompetens som ökar möjlighet till uthyrning eller till mer inkomstbringande uthyrning en högre grundlön i bemanningsföretaget.

Arbetstid

Grunden i avtalet är en vanlig semesteranställning med 40 timmar per helgfri vecka under en beräkningsperiod om 6 månader. Det är samma lösning som i friskoleavtalet.  Vid uthyrning till feriebunden verksamhet i exempelvis en kommun förläggs arbetstiden normalt sett som för övriga på arbetsplatsen.

Vid längre uppdrag kan vid anställningstillfället överenskommelse träffas om ferieanställning. Detta kan också ske vid en överenskommen omreglering av anställningen.

Om läraren vill tacka nej till ett uppdrag

Läraren har rätt att avböja erbjudet uppdrag. Då görs tjänstledighetsavdrag enligt Friskoleavtalet, eller vid timlön med timlönen, om inte annat överenskommes.

Parterna är överens om att om den anställde har synnerliga skäl för att avböja erbjudet uppdrag bör arbetsgivaren inte göra ledighetsavdrag.

Med synnerliga skäl kan t ex avses situationer då den anställde har utsatts för trakasserier hos en tidigare uppdragsgivare, svåra medicinska besvär t ex allergier och extremt lång resväg, som icke är självförvållad, med bristande kommunikationer. Bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vid denna bedömning kan arbetsgivaren kräva t ex att medicinska besvär styrks med läkarintyg.

Övrigt

Parterna är också överens om att tillämpningsproblem som uppstår ska lösas i varje enskilt fall och att tillämpningen ska utvärderas efter två år, det vill säga i god tid innan avtalsförhandlingarna om nytt friskoleavtal hösten 2017.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21 15.30

Relaterade sidor

Exempel på bemanningsföretag inom Almega är Poolia. Proffice, Manpower, Vikariepoolen, Lärarförmedlarna, Student Consulting med flera.

Se Åsa Fahlén i Morgonstudion i SVT, där hon talar om behovet av att eleverna lär sig fler främmande språk - och inte färre som utvecklingen pekar på idag. Scrolla fram cirka 1:08 in i sändningen. Sam...