Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Arbetsgivaralliansen, Högskoleavtalet

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola och utbildning, folkbildning, idrott, vård, bistånd och kultur.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar tre olika branschavtal: ”Högskola” (denna sida) samt ”Skola/Utbildning” och ”Folkhögskola” (se separat sida).

Kollektivavtalet för avtalsområdet Arbetsgivar­alliansen Högskoleavtalet gäller från 1 januari 2017 till och med 31 december 2018. Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning, Lärarnas Samverkansråd, Akademikerförbunden/ SULF och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd.

Idag ingår åtta enskilda högskolor inom avtalsområdet.

De viktigaste avtalsmässiga detaljerna är följande:

  • Föräldralöneutfyllnad betalas nu ut för nya föräldraledigheter utan att den anställde måste ha uppnått en viss samman­hängande anställningstid, så länge avtalets övriga intentioner uppfylls.
  • Om regeringen/riksdagen fattar beslut om nya regler i enlighet med SOU 2016:29, Trygghet och attraktivitet – en forskar­karriär för framtiden, ska parterna uppta överläggningar för att anpassa avtalet.
  • Parterna stärker synen på hur betydelsefullt det är med en god arbetsmiljö och att föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på arbetsplatserna. Det inbegriper även att parterna lokalt ska anta ett helhetsperspektiv och inkludera frågor som rör ledighet för besök inom hälso- och sjukvården, där lokala kollektivavtal kan tecknas.
  • Vid upprättande av tjänstgöringsplan ska lärarens samtliga arbetsuppgifter beaktas.
  • Parterna ska ta ett större ansvar för förbättrad implementering genom att utbilda och informera om lönefrågor. Dessutom ska avtalet utvärderas i sin helhet, inklusive löneutfall, löneprocesser med mera, samt även arbetsmiljöarbete och tjänsteplaneringen på lärosätena.

Förhandlingsprotokoll med bilagor ska läsas tillsammans med det senast tecknade kollektivavtalet (2013–2014, vilket prolongerades till den 31 december 2016).

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22 15.28

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

En ny undersökning visar att alltför stor del av arbetsdagen för lärare i årskurs 1 till 6 ägnas åt annat än det som är direkt kopplat till undervisningen. Det är ett obegripligt resursslöseri med lär...