Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Arbetsgivaralliansen, Skola/Utbildning & Folkhögskola

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola och utbildning, folkbildning, idrott, vård, bistånd och kultur.

Inom Arbetsgivaralliansen bedriver drygt 130 medlemsföretag fristående skolor och folkhögskolor på branschavtalens områden. Bland dessa återfinns exempelvis Tyska Skolan i Stockholm, Lycée Français Saint Louis de Stockholm, Stockholms Stadsmissions skola, Strömbäcks folkhögskola och Fridhems folkhögskola.

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar tre olika branschavtal: ”Skola/Utbildning”, ”Folkhögskola” (denna sida) samt ”Högskola” (se separat sida).

Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd samt Fackförbundet Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Efter långvariga förhandlingar har Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd och SFHL tecknat nya avtal med Arbetsgivaralliansen. Avtalen möjliggör en fortsatt uppvärdering av lärarnas löner.

Avtalen är fyraåriga med centralt angivna, garanterade nivåer per 1 maj 2014 och 2015.

Löneöversynerna den 1 maj 2016 och 2017, som saknar centralt angivna nivåer, sker genom lokal lönebildning. För att säkerställa kvaliteten i den lokala lönebildningen, kommer partsgemensamma utbildningar att genomföras under 2015.

Avtalen i punktform

 • Avtalsperiod:
  2014-05-01—2018-04-30.
 • Löneöversynstidpunkter:
  1 maj respektive år.
 • Lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation:
  5,4 procent till och med 2015, varav lägst 2,4 procent 2014.
 • Utfall 2016 och 2017:
  fastställs genom lokal lönebildning.
 • Föräldralön:
  högst 6 månader.
 • Avvikelser från avtalen:
  kan göras, där så anges, genom lokalt kollektivavtal eller genom skriftlig, enskild överenskommelse. För medlemmar i Lärarförbundet, SFHL eller Lärarnas Riksförbund medges enskilda överenskommelser endast där så uttryckligen anges i avtalen.
 • Semester:
  sparade semesterdagar får uppgå till högst 30. Sparade semesterdagar över 30 ska i samråd förläggas innan utgången av 2016. Överenskommelse om senare utläggning kan träffas. Om utläggning ej är möjlig, betalas dagarna ut som semesterersättning.
 • Semestertillägg:
  enskild överenskommelse kan träffas om utbyte av semestertillägg mot lediga dagar. Överenskommelse träffas två månader före semesterårets början och gäller för ett semesterår. Växlade dagar kan ej sparas.
  Värdet är 5 lediga dagar för arbetstagare med 25 semesterdagar och 6 lediga dagar för arbetstagare med 31 eller 32 semesterdagar.
  Lediga dagar som inte kan läggas ut, betalas som semesterersättning vid semesterårets slut.
 • Timanställning för lärare:
  avtal om timanställning för viss tid får träffas med lärare, om anställningen uppgår till högst 20 procent av en heltidstjänst.
 • Uppsägning:
  Uppsägningstid för lärare vid egen uppsägning.
  1 månad vid högst 2 års anställningstid hos arbetsgivaren.
  2 månader vid 2–4 års anställningstid.
  3 månader vid mer än 4 års anställningstid.
 • Övertidskompensation:
  möjlighet att teckna enskild överenskommelse om annan kompensation för övertidsarbete, till exempel genom högre lön, ett fast lönetillägg och/eller 5 dagars extra semester.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-27 11.04

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Åsa Fahlén skriver på Dagens Arena om vad som långsiktigt behöver göras för skolan nu. "Om politikerna ska kunna ta ett verkligt ansvar för skolan måste de se till att ändra skolans styrsystem. Det k...