Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Arbetsgivaralliansen, TRIA

Arbetsgivaralliansen övertog den 1 juli 2017 Huvudmannaförbundets partsställning och branschen TRIA har skapats för de antroposofiska verksamheterna.

Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett så kallat hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, Skola/Utbildning för Waldorfskolorna inom branschen TRIA.

Det nya avtalet gäller från den 1 november 2017, om inte enskild huvudman begärt att lokala inrangeringsförhandlingar ska genomföras.

De lokala avtal som idag finns hos enskilda huvudmän ska omförhandlas för att fortsatt vara giltiga senast den 31 juni 2018. Om detta inte sker upphör dessa avtal att gälla från och med den 1 juli 2018.

Lön och övriga anställningsvillkor

Löneöversyner sker från den 1 maj och saknar centralt angivna nivåer, löneöversynen sker genom lokal lönebildning och ska diskuteras och överenskommas hos den enskilda huvudmannen.
I de allmänna villkoren finns föräldrapenningtillägg, ersättningar för övertid, obekväm arbetstid och andra viktiga anställningsförmåner.

Arbetstid

I avtalet är ferieanställningen reglerad på liknande sätt som tidigare. Det innebär att den reglerade arbetstiden är 1 360 timmar per verksamhetsår, fördelat på 194 arbetsdagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid.

Ferielönebestämmelsen är densamma som tidigare. Man tjänar in rätten till ferielön under sommar- och julledigheten genom att arbeta under terminerna.

Pensioner och avtalsförsäkringar

Överenskommelsen innehåller bestämmelser för avtalspensioner och avtalsförsäkringar. Huvudmännen gör pensionsavsättningar på 5 procent och det är även fortsättningsvis möjligt att välja samma pensionskassa för premiedelen som tidigare.

Samverkansavtal

Inom Arbetsgivaralliansen har det tecknats ett centralt samverkansavtal. Detta avtal har i stort samma innebörd som det tidigare samverkansavtalet som parterna tecknade med Huvudmannaförbundet. Avtalet gäller medbestämmandefrågor och innehåller bland annat bestämmelser om utvecklingssamtal, arbetsplatsträff och lokal samverkan.

Avtalsperiod

Arbetsgivaralliansens avtal Skola/Utbildning gäller till och med 30 april 2018.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22 15.29

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Det finns cirka 70 Waldorfskolor. Resten av branschen TRIAs cirka 150 medlemsföretag är vårdhem eller andra verksamheter. De flesta företagen är stiftelser.