Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Huvudmannaförbundet

Huvudmannaförbundet är en arbetsgivarorganisation för verksamheter med waldorfpedagogisk inriktning. Avtalet tecknas med Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Överenskommelsen innebär bl. a. ett hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, skola/utbildning. Efter att den enskilda verksamheten genomfört lokala inrangeringsförhandlingar tillämpas Arbetsgivaralliansens avtal, med några få överenskomna ändringar.

Det viktigaste tillägget till Bransch- och löneavtal skola/utbildning innebär att anställda med ferievillkor har en reglerad arbetstid, för heltidsanställd, om 1 360 timmar per verksamhetsår.

Under våren 2017 planerar parterna en informationsturné i syfte att informera om de nya kollektivavtalen samt presentera Huvudmannaförbundets arbete med det tänkta samgåendet med Arbetsgivaralliansen.

Avtalet gäller från den 1 januari 2017.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-18 08.49

Det finns cirka 70 waldorfskolor. Resten av Huvudmannaförbundets cirka 150 medlemsföretag är vårdhem eller andra verksamheter. De flesta företagen är stiftelser.

"Vår inställning är klar. Det överskott som uppstår i skolan måste återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Däremot handlar det inte alls om något förbud för mångfald och en återgång t...