Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster Höger

KFO

Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området ”Fristående skolor, förskolor och fritidshem”. Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1 250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ.

Avtalet med KFO har förhandlats fram av Lärarnas Samverkansråd.

Avtalsperiod

2014-09-01—2018-08-31.

Löneöversynstidpunkter

1 september respektive år.

Flödesschema vid lönerevision

Ett flödesschema beskriver genomförandet av varje års lönerevision inklusive senaste datum för till exempel lönesamtalens genomförande.

Anställning

Anställning på prov kan förlängas om den anställde är frånvarande under prövotiden på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Ersättning vid lägerskoleverksamhet

Arbetstagare erhåller för varje tjänstgöringsdygn med övernattning 400 kr inklusive semesterlön.

Föräldralön

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd i samband med barns födelse eller adoption, erhåller föräldralön i 180 dagar om den anställde varit anställd i minst ett år.

Semester

Semesterdag som överstiger 20 får omvandlas till ledighet i timmar.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 15.57

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Om KFO

KFO är en arbets­givar­organisation för i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folk­rörelser.

Lärarnas Samverkansråds avtal inom KFO omfattar små förskolor och fritidshem, men även arbetsgivare med grund- och gymnasieskolor finns representerade.

Lärarnas Åsa Fahlén skriver om lärarnas arbetsbelastning i Dagens Samhälle. "Vi i Lärarnas Riksförbund kommer aktivt samla in partiernas förslag för hur lärarnas arbetsbelastning ska kunna minskas. V...