Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster Höger

KFO

Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området "Fristående skolor, förskolor och fritidshem". Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ.

Avtalet med KFO har förhandlats fram av Lärarnas Samverkansråd.

Avtalsperiod

2014-09-01 – 2018-08-31

Löneöversynstidpunkter

1 september respektive år

Lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation

2,8 % 2014

En stupstock om lägst 2,5 % 2015

Utfall 2016 och 2017

Fastställs helt genom lokal lönebildning

Central konsultation

Under åren 2015 – 2017 finns möjlighet till central konsultation, om ”enighet inte kan uppnås kring den lokala lönebildningsprocessen”

Flödesschema vid lönerevision

Ett flödesschema beskriver genomförandet av varje års lönerevision inklusive senaste datum för t.ex. lönesamtalens genomförande

Anställning

Anställning på prov kan förlängas om den anställde är frånvarande under prövotiden på grund av föräldraledighet eller sjukdom

Ersättning vid lägerskoleverksamhet

Arbetstagare erhåller för varje tjänstgöringsdygn med övernattning 400 kr inklusive semesterlön

Föräldralön

En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd i samband med barns födelse eller adoption, erhåller föräldralön i 180 dagar om den anställde varit anställd i minst ett år

Semester

Semesterdag som överstiger 20 får omvandlas till ledighet i timmar


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-07 14.13

Om KFO

KFO är en arbetsgivarorganisation för i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Lärarnas Samverkansråds avtal inom KFO omfattar små förskolor och fritidshem, men även arbetsgivare med grund- och gymnasieskolor finns representerade.

Se Åsa Fahlén i Morgonstudion i SVT, där hon talar om behovet av att eleverna lär sig fler främmande språk - och inte färre som utvecklingen pekar på idag. Scrolla fram cirka 1:08 in i sändningen. Sam...