Sök Sök
Meny Meny

Logga in

KFO

Arbetsgivarföreningen KFO tecknar ett flertal olika branschavtal. Lärarnas Riksförbunds medlemmar återfinns inom området ”Fristående skolor, förskolor och fritidshem”. Lärarnas Riksförbunds medlemmar finns på cirka 40 skolor och 1 250 förskolor. Många förskolor drivs som föräldrakooperativ.

Avtalet med KFO har förhandlats fram av Lärarnas Samverkansråd.

Avtalsperiod
2018-09-01—2020-08-31.

Löneöversynstidpunkter
1 september respektive år.

Flödesschema vid lönerevision
Ett flödesschema beskriver genomförandet av varje års lönerevision inklusive senaste datum för till exempel lönesamtalens genomförande.

Anställning
Anställning på prov kan förlängas om den anställde är frånvarande under prövotiden på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Ersättning vid lägerskolverksamhet

Arbetstagare erhåller för varje tjänstgöringsdygn med övernattning 440 kr inklusive semesterlön.

Föräldralön
En arbetstagare som är tjänstledig i minst 30 dagar i följd i samband med barns födelse eller adoption, erhåller föräldralön i 180 dagar om den anställde varit anställd i minst ett år. Ersättningen betalas ut löpande under ledigheten. Ersättning betalas ut för den första ledighetsperioden.

Semester
Semesterdag som överstiger 20 får omvandlas till ledighet i timmar.

Semester som inte kunnat läggas ut och som heller inte kan sparas betalas ut som semesterersättning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Falk

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-27 14.42

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld