Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster Höger

Lernia AB

Lernia AB bildades genom bolagisering av de statliga AMU-utbildningarna. Staten äger 100 procent av bolaget, som är Sveriges största utbildningsföretag.

Företaget är medlem i Utbildningsföretagen, men tecknar ett särskilt företagsavtal, med anledning av vissa kvarstående avtals­konstruktioner från den statliga tiden. Avtalet tecknas av Sveriges Ingenjörer och gäller för anställda inom Lernia AB, Lernia utbildning AB och Sweja kunskapscenter AB.

Treårigt avtal gäller april 2017—mars 2020

Sveriges Ingenjörer tecknade i juni 2017 ett nytt, treårigt avtal med Almega tjänsteförbunden gällande anställda inom Lernia. Avtalet gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Löneavtalet innebär en kollektiv löneökning på 2,0 procent för 2017,
1,8 procent för 2018 0ch 2,3 procent för 2019. Revisionsdatum är den 1 april respektive år. De lokala parterna kan komma överens om annat.

Parterna har dessutom kommit överens om införande av ett system för flexpension för avtalsområdet . Det innebär avsättningar om 0,2 procent från november 2017, 0,2 procent från september 2018 samt 0,3 procent från september 2020. Det kommer att gälla för tjänstemän som fyllt 25 år men inte 65 år.

Beträffande de allmänna villkoren har bland annat följande förändringar införts:

  • Vissa inskränkningar i rätten till sjuklön har tagits bort.
  • Rensning av anställningsformer
  • Konvertering till tillsvidareanställning efter 36 månader inom en femårsperiod vid vikariat eller allmän visstidsanställning.
  • Regler kring avräkning av för mycket utbetald semesterlön.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Elisabeth Ollesdotter

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22 15.41

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

I en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra har 853 lärare i låg- och mellanstadiet uppgett vilka arbetsuppgifter de utför som inte har med själva undervisningen att göra. Svaren varierar...