Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ett nytt avtal för Svenska kyrkan blev klart i maj 2016. Avtalet gäller bland annat för Svenska kyrkans musiker, förskollärare, lärare, pedagoger samt för de arbetsgivare inom andra kyrkor och samfund som för sina medlemmars räkning tecknat kollektivavtal med berörda förbund.

Förhandlande part för musikerna och lärarna inom kyrkan har varit Lärarnas Samverkansråd. Det nya avtalet omfattar 12 månader och löper under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Dokumenten finns för nedladdning i högerspalten.

De viktigaste nyheterna i det nya avtalet

Lägsta löneökningsutrymme för hela perioden är 2,2 %, det vill säga motsvarande ”märket” på arbetsmarknaden. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etcetera) har höjts med motsvarande nivåer. Ersättningen för lägerverksamhet höjs något mer, drygt 7 %.

Den nya författningen från Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som gäller från och med 31 mars 2016, får konsekvenser också för kyrkans område. Parterna har kommit överens om att bilda en särskild arbetsgrupp för att branschanpassa föreskrifterna till kyrkoområdet. Arbetsgruppen skall vara klar med sitt arbete i mars 2017.

Frågan om vad som händer när arbetstagarens semester avbryts på arbetsgivarens initiativ har länge varit oklar. Vid avbrott under semester räknas inte den dagen som semesterdag.

Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna

När det handlar om kyrkans förskollärare och lärare innebär avtalet en fortsatt följsamhet gentemot det kommunala avtalets relativlöneförskjutning för lärarområdet. Dessutom kommer gruppen som sysslar med förskollärarnas arbetstid fortsätta sitt arbete under avtalsperioden. Vidare har vi fått in betydelsefulla skrivningar gällande lärarprofessionen samt uppvärderingen av lärarlönerna.

För kyrkomusikernas del innebär avtalet att arbetsgivaren skall förse tillsvidareanställda arbetstagare som återkommande tjänstgör vid gudstjänster och kyrkliga handlingar med lämplig klädsel i erforderlig utsträckning.

Under förhandlingsperioden har också utlandsavtalet processats.

Nytt pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-29 12.24

Skolvärlden intervjuar Erik Blom, den yngste ledamoten i Skolkommissionen. "Om man vill förbättra kvaliteten och höja resultaten då tror jag att det är viktigt att alla jobbar mot samma mål. Lärarnas...