Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ett nytt avtal för Svenska kyrkan blev klart i juni 2017. Avtalet gäller för anställda inom Svenska kyrkan, bland annat för musiker, förskollärare, lärare och pedagoger. För anställda inom Svenska kyrkans utlandsverksamhet finns ett separat utlandsavtal.

Förhandlande part för musikerna och lärarna inom kyrkan har varit Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Det nya avtalet omfattar 3 år och löper under perioden 1 april 2017 till 31 mars 2020. Dokumenten finns för nedladdning i högerspalten.

De viktigaste nyheterna i det nya avtalet

  • Lönerevisionen ska ge en miniminivå på 2,2, 2,0 respektive 2,3 procent för vart och ett av de tre åren. Avtalet omfattar därmed totalt 6,5 % vilket motsvarar det så kallade märket inom industrin. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetsatid, färdtid, lägerverksamhet m.fl. höjs med motsvarande procenttal årligen från 1 april.
  • För kyrkomusiker, ingår i och med det nya avtalet Allhelgonahelgen i storhelgernas ledighetsbestämmelser. Även den tidigare provanställningen om 12 månader kortas ned till att vara max 6 månader lång. Dock försvinner lönetillägget om 1200 kr + årlig uppräkning vid övergång till schema om 100 procent.
  • Föräldraledighetsbestämmelsen § 29 har fått väsentliga materiella förändringar. Kravet på en kvalifikationstid om 365 dagar är i det nya avtalet borttaget, vilket gör att även nyanställda kan få ta del av denna avtalsförmån. Därutöver betalas föräldrapenningtillägget i 180 dagar, som allra längst till att barnet är 36 månader gammalt. Tillägget motsvarar 10 procent av bortfallet beräknat per kalenderdag, vilket innebär att den som får en löneförhöjning under föräldraledighetsperioden också får en uppräkning av tillägget.
  • Provanställning 12 månader för kyrkomusiker tas bort.

Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna

Den text som behandlar lönesatsningen på lärargrupperna i Särskilda bestämmelser för lärare, förskollärare och fritidspedagoger har skärpts.

Ladda ned bilagan Mer information om avtalet till höger om du vill läsa alla avtalsförändringar.

Treårigt kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda klart

Den 22 juni 2017 undertecknade parterna även Utlandsavtalet för Svenska Kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 17 är treårigt och gäller från och med den 1 april 2017.

Den viktigaste förändringen är att det i det nya avtalet nu finns en skrivelse om att arbetstagare inom utlandsverksamheten "kan träffas avtal om tillsvidareanställning, om det är förenligt med verksamheten och med arbetslandets regler". Detta är en tydlig positionsförflyttning från det tidigare avtalet där visstidsanställning varit norm.

En annan förändring är att det nu även finns rätt till ersättning för resor till Sverige i samband med anställningsintervju. Vidare har arbetstagaren rätt att under sex månader innan anställningen löper ut få ”skälig ledighet utan löneavdrag från anställningen för att söka nytt arbete”.

För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Nytt pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-04 14.42

Ett nytt löneavtal har tecknats för lärare som arbetar inom friskolorna. Läs mer om avtalet i Skolvärlden.