Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kollektivavtalet som blev klart i juni 2017 gäller för lärare, förskollärare, pedagoger och musiker inom Svenska Kyrkan.

Förhandlande part för lärarna och musikerna inom kyrkan har varit Lärarnas Riksförbunds-och Lärarförbundets Samverkansråd. Det nya avtalet omfattar 3 år och löper under perioden 1 april 2017 till 31 mars 2020.

De viktigaste nyheterna i det nya avtalet

  • Lönerevisionen ska ge en miniminivå på 2,2, 2,0 respektive 2,3 procent för vart och ett av de tre åren. Avtalet omfattar därmed totalt 6,5 procent vilket motsvarar det så kallade märket inom industrin. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid och lägerverksamhet med flera höjs med motsvarande procentantal årligen från 1 april).
  • För kyrkomusiker, ingår i och med det nya avtalet Allhelgonahelgen i storhelgernas ledighetsbestämmelser. Även den tidigare provanställningen om 12 månader kortas ned till att vara max 6 månader lång. Dock försvinner lönetillägget om 1200 kr + årlig uppräkning vid övergång till schema om 100 procent.
  • Föräldraledighetsbestämmelsen § 29 har fått väsentliga materiella förändringar. Kravet på en kvalifikationstid om 365 dagar är i det nya avtalet borttaget, vilket gör att även nyanställda kan få ta del av denna avtalsförmån. Därutöver betalas föräldrapenningtillägget i 180 dagar, som allra längst till att barnet är 36 månader gammalt. Tillägget motsvarar 10 procent av bortfallet beräknat per kalenderdag, vilket innebär att den som får en löneförhöjning under föräldraledighetsperioden också får en uppräkning av tillägget.

Provanställning för kyrkomusiker

Provanställning 12 månader för kyrkomusiker tas bort.

Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna

Den text som behandlar lönesatsningen på lärargrupperna i Särskilda bestämmelser för lärare, förskollärare och fritidspedagoger har skärpts.

Ladda ned bilagan Mer information om avtalet till höger om du vill läsa alla avtalsförändringar.

Kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda

Det treåriga avtalet som blev klart i juni 2017 gäller för Svenska kyrkans utlandsanställda.

I juni 2017 undertecknade parterna, Lärarnas Riksförbunds- och Lärarförbundets Samverkansråd, utlandsavtalet för Svenska Kyrkans utlandsanställda. Utlandsavtal 17 är treårigt och gäller från och med den 1 april 2017.

De viktigaste nyheterna i det nya avtalet

  • I det nya avtalet nu finns en skrivelse om att arbetstagare inom utlandsverksamheten ”kan träffas avtal om tillsvidareanställning, om det är förenligt med verksamheten och med arbetslandets regler”. Detta är en tydlig positionsförflyttning från det tidigare avtalet där visstidsanställning varit norm.
  • En annan förändring är att det nu även finns rätt till ersättning för resor till Sverige i samband med anställningsintervju. Vidare har arbetstagaren rätt att under sex månader innan anställningen löper ut få ”skälig ledighet utan löneavdrag från anställningen för att söka nytt arbete”.

För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Nytt pensionsavtal 2018-01-01

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-28 15.56

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

En ny undersökning visar att alltför stor del av arbetsdagen för lärare i årskurs 1 till 6 ägnas åt annat än det som är direkt kopplat till undervisningen. Det är ett obegripligt resursslöseri med lär...