Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Pensionsavtal Svenska kyrkan

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommit överens om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Avtalet börjar gälla från den 1 januari 2018 och omfattar dig som är född 1959 eller senare. Du som är född tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL Svenska kyrkan.

Viktigaste nyheterna i det nya pensionsavtalet med Svenska kyrkan

Premiebestämt avtal

Det nya avtalet är i likhet med övriga moderna tjänstepensionsavtal helt premiebestämt. Avtalet innebär att arbetsgivaren betalar in en pensionspremie om 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 38 438 kronor för år 2017) samt 30 procent på lönedelar över 7,5. Premien förvaltas som tidigare av Kyrkans pensionskassa.

Det nya avtalets korta övergångsregler innehåller garantinivåer som syftar till att säkerställa att pensionsutfallet från det nya avtalet inte kraftigt avviker från det pensionsutfall som nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle givit. Garantinivån mellan 95-80 procent styrs av din ålder.

Premienivå

  • På löner upp till 7,5 Ibb (motsvarar månadslön om 37 800 kr för år 2017) avsätter arbetsgivare en pensionspremie om 4,5 procent per år.
  • På lönedelar över 37 800 kr så avsätts 30 procent. Premierna placeras i en traditionell försäkring som förvaltas av Pensionskassan i en traditionell försäkring.

En nyhet i avtalet är att det inte finns någon nedre åldersgräns för intjänande av pension. Du fortsätter även att tjäna in till pension om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder. Pensionspremien motsvarar då 4,5 procent av hela din lön.

Delade tjänster

Nytt är även att arbetstagare som har anställning hos två arbetsgivare inom kyrkan får pensionsintjänade som om att det var en tjänst. Genom att inkomsterna räknas samman kan arbetstagaren nå upp i ett pensionsintjänande på 30 procent.

Löneväxling

Arbetstagare har möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen placeras hos Pensionskassan.

Efterlevandepension

Efterlevandepension till vuxen samt barn är oförändrat.

Särskild avtalspension

Möjlighet till särskild avtalspension är oförändrat

Omfattning

  • Är du född 1958 eller tidigare fortsätter du att omfattas av nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan.
  • Du som är född 1959 eller senare kommer att omfattas av det nya avtalet.
  • Är du född 1959–1978 så omfattas du av en garanti som beräknas vid pensioneringstillfället enligt nedan.
  • 1959–1963 garanteras 95 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
  • 1964–1968 garanteras 90 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
  • 1969–1973 garanteras 85 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.
  • 1974–1978 garanteras 80 procent av den pension du skulle ha fått om KAP-KL Svenska Kyrkan fortsatt att gälla.


Avtalet

Läs avtalet i sin helhet
Pensionsavtal signerat 2017-05-15Dokumentfil .pdf

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 15.59

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld