Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Vindora Utbildning AB

Vindora Utbildning AB är en koncern med tre dotterbolag.

  • Praktiska Sverige AB erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen och har 33 gymnasieskolor spridda över hela Sverige.
  • Hagströmska Gymnasiet finns i Falun, Uppsala och Linköping.
  • Movant AB erbjuder vuxenutbildning på 10 skolor i Sverige

Lärarnas Samverkansråd samt Sveriges Skolledarförbund har tecknat avtal direkt med Vindora Utbildning AB.

Avtalsperiod

Avtalet är treårigt och löper från 2017-01-01 till 2019-12-31. Det tredje året är uppsägningsbart.

Avtal om lön och allmänna anställningsvillkor

Lön (§11)

Lönerevisionsdatum är den 1 april varje år.

Löneavtalets KPI-beräkning får en höjd garantinivå och det enskilda utfallet utgör ett procentuellt påslag på den individuella lönen.

Erfarenhetstilläggen tas bort och ersätts med en konstruktion som innebär att gymnasielärare och lärare/instruktörer för vuxenutbildningen erhåller löneökning efter tid i koncernen, 3 år 600 kr, 5 år 800 kr och 8 år 900 kr. Lönen kan justeras vid annan tidpunkt.

Parterna är överens om att se över lönerevisionens utfall i maj 2017 samt att under oktober varje år följa löneutvecklingen inom företaget.

Föräldralön (§ 6)

Föräldralön utges efter en sammanlagd anställningstid på minst ett år.

Arbetstid (§ 7)

7:1 nytt stycke för vuxenutbildning.

7:2 förtydligande om poängberäkning deltid gymnasielärare.

7:4 utbetalning av flextids saldo över 50 timmar tidigare läggs till januari månad.

Ob-ersättning (§ 8)

Ob-ersättningen justerat upp med 2 %.

Omställningsavtal och avtal om kompetensutveckling

Bilaga A. Nytt omställningsavtal.

Bilaga 2. Avtal om kompetensutveckling gäller under avtalsperioden.

Samverkansavtal

Samverkansavtalet kommer att ses över mellan parterna.

Hagströmska Gymnasiet

Hagströmska Gymnasiet AB som förvärvades 2016 har inrangerats på avtalet från och med 2017-01-01.

Avtalen hittar du som pdf-filer på den här sidan under "Dokument för nedladdning".

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-31 10.31

Idag är det den internationella modersmålsdagen som uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och världen. Det pågår en mängd aktiviteter i olika kommuner i Sverige. Passa på att fira den språkliga...