Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Vindora Utbildning AB

Vindora Utbildning AB är en koncern med tre dotterbolag.

  • Praktiska Sverige AB erbjuder gymnasial utbildning inom yrkesprogrammen och har 33 gymnasieskolor spridda över hela Sverige.
  • Hagströmska Gymnasiet finns i Falun, Uppsala och Linköping.
  • Movant AB erbjuder vuxenutbildning på tio skolor i Sverige

Lärarnas Samverkansråd och Sveriges Skolledarförbund har tecknat avtal direkt med Vindora Utbildning AB.

Avtalsperiod

Avtalet är treårigt och löper från 2017-01-01 till 2019-12-31. Det tredje året är uppsägningsbart.

Avtal om lön och allmänna anställningsvillkor

Avtalen hittar du som pdf-filer till höger på den här sidan under "Dokument för nedladdning".

Lön

Lönerevisionsdatum är den 1 april varje år.

Löneavtalets KPI-beräkning får en höjd garantinivå och det enskilda utfallet utgör ett procentuellt påslag på den individuella lönen.

Erfarenhetstilläggen tas bort och ersätts med en konstruktion som innebär att gymnasielärare och lärare/instruktörer för vuxenutbildningen får löneökning efter tid i koncernen, tre år 600 kr, fem år 800 kr och åtta år 900 kr. Lönen kan justeras vid annan tidpunkt.

Parterna är överens om att se över lönerevisionens utfall i maj 2017 samt att under oktober varje år följa löneutvecklingen inom företaget.

Föräldralön

Föräldralön utges efter en sammanlagd anställningstid på minst ett år.

Arbetstid

Se 7:1 nytt stycke för vuxenutbildning.
Se 7:2 förtydligande om poängberäkning deltid gymnasielärare.
Se 7:4 utbetalning av flextids saldo över 50 timmar tidigare läggs till januari månad.

Ob-ersättning

Ob-ersättningen justerat upp med två procent.

Omställningsavtal och avtal om kompetensutveckling

Läs mer i bilaga A. Nytt omställningsavtal.
Läs mer i bilaga 2. Avtal om kompetensutveckling gäller under avtalsperioden.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-07 10.46

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld