Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Avtal inom statlig sektor

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 21 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund.

Saco-S har sedan flera år tillbaka tecknat tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal.

 

Avtalsrörelsen 2017 har startat

Den 21 juni överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Saco-S trycker framförallt på vikten att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda anställningsvillkoren.

Saco-S inriktning i avtalsförhandlingarna 2017 i korthet

  • Balansen mellan verksamhetens behov och individens önskemål och möjlighet att förena arbetsliv och privatliv behöver uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtalet.
  • Restid ska anses som arbetstid. Bestämmelser kring detta behöver införas i det centrala avtalet med möjlighet till lokal anpassning.
  • De kompletterande ersättningarna för den som uppbär sjukpenning för förebyggande behandling eller rehabiliteringspenning behöver förstärkas.
  • Ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska alltid upprättas vid anställning. Av detta avtal ska bl.a. den geografiska arbetsskyldigheten framgå.
  • Visstidsanställningar ska behandlas restriktivt och som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Bestämmelser om när provanställning ska kunna tillämpas behöver införas.
  • Ersättningarna vid uttag av tillfällig föräldrapenning behöver förstärks både över och under taket.
  • Kravet på 14 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall bör avskaffas. Detsamma gäller den särskilda prövningen av vållande vid arbetssjukdom.
  • Parterna bör gemensamt utreda förutsättningarna för att ta tillvara de olika partsgemensamma resurser som finns inom det statliga avtalsområdet som ett led i att skapa nya möjligheter att sänka sjuktalen.

För Saco-S gäller löneavtalet, RALS-T, tillsvidare och därför lyfter Saco-S frågor kring det separat.

Förhandlingarna inleds i mitten av augusti och förväntas vara avslutade den 30 september.

Läs mer på Saco-S webbplats »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-07 09.37

"Vår inställning är klar. Det överskott som uppstår i skolan måste återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppstod. Däremot handlar det inte alls om något förbud för mångfald och en återgång t...