Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Avtal inom statlig sektor

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 21 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund.

Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal. Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut.

Nytt statligt avtal lyfter fram ett hållbart arbetsliv

Årets avtalsförhandlingar på det statliga avtalsområdet är nu klara. Saco-S har därmed kommit överens med Arbetsgivarverket om vissa förändringar i avtalen.

Arbetsmiljösatsningar

Parterna är överens att inleda ett omfattande arbete med att utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Partsrådet, parternas samverkansorganisation, tillförs ett nytt arbetsområde för ett hållbart arbetsliv. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv:
• rehabilitering av långtidssjukskrivna
• förebyggande insatser mot ohälsa
• friskvårdsinsatser
• karriär och kompetensfrågor.

Bättre intjänande till ålderspension vid föräldraledighet

För de arbetstagare som i dag tjänar in premiebestämd ålderspension enligt avdelning II i PA 16 är pensionsintjänandet vid föräldraledighet begränsat till längst 18 månader per barn.

Från och med 1 januari 2019 ger all föräldraledighet med stöd av föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till fullt intjänande till premiebestämd ålderspension i avdelning II, det vill säga för födda 1987 eller tidigare.

Övrigt i avtalet

 • Viss utveckling av löneavtalet (RALS-T): fortsatt gemensamt partsarbete om löneavtalets tillämpning, framtagande av en partsgemensam kommentar samt möjlighet för lokala parter att hantera oenigheter vid lönesamtal.
 • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning.
 • Utökad ersättning vid långtidssjukskrivning.
 • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
 • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid.
 • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
 • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
 • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning.
 • En kvalifikationstid för rätt till tjänstledighet för en tillsvidareanställd för att inneha en visstidsanställning införs.
 • Rätten att spara semesterdagar begränsas till högst 30. En femårig övergångstid tillämpas för dem med fler dagar sparade.
 • En kollektivavtalad rätt till avstängning med lön införs i speciella situationer.

Läs mer på Saco-S webbplats »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-01 16.21

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

En ny undersökning visar att alltför stor del av arbetsdagen för lärare i årskurs 1 till 6 ägnas åt annat än det som är direkt kopplat till undervisningen. Det är ett obegripligt resursslöseri med lär...