Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Centralt avtal, lokalt avtal och eget anställningsavtal - vad är skillnaden?

Det finns flera olika kollektivavtal, här reder vi ut vad de olika avtalen står för.

Ett centralt kollektivavtal tecknas mellan central arbetsgivarorganisation (t ex SKL eller Almega) och en arbetstagarorganisation. LR tecknar oftast kollektivavtal tillsammans med Lärarförbundet som en gemensam part i Lärarnas samverkansråd.

Ett lokalt kollektivavtal kan tecknas mellan en lokal arbetsgivare (t ex kommun eller företag) och en lokal arbetstagarorganisation (I LR:s fall kommunförening eller särskild förening). Det lokala avtalet kan reglera något som inte finns i det centrala avtalet, exempelvis mer fördjupade regler om kompetensutveckling.

Det går formellt sett inte att träffa lokala överenskommelser som strider mot ett centralt kollektivavtal. Dessa är ogiltiga enligt 27 § i MBL (medbestämmandelagen). En avvikelse måste vara tillåten enligt centralt kollektivavtal. Ett lokalt avtal kan alltså bara avvika från ett centralt kollektivavtal om det senare tillåter det.

Ett eget anställningsavtal baseras alltid på kollektivavtal om sådant finns. I LAS (lagen om anställningsskydd) regleras vad som ska ingå i ett anställningsavtal: personuppgifter, arbetsuppgift, typ av anställning, begynnelselön, semestervillkor etc. Formellt sett går det inte att avvika från ett kollektivavtal i ett anställningsavtal. Däremot går det förstås att förhandla om lön och eventuella förmåner.

Om det inte finns något centralt avtal på arbetsplatsen måste alla de frågorna särskilt tas om hand i det egna anställningsavtalet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-11 12.58

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld