Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan arbetsgivaren eller en arbetsgivar-organisation och ett eller flera fackförbund. Kollektivavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel lön, frågor som rör arbetsbelastning, arbetsmiljö, kompetens eller karriärutveckling.

Ett kollektivavtal kan tecknas för en bransch eller del av bransch och är då ett centralt kollektivavtal. Det tecknas av en arbetsgivar-organisation som representerar sina medlemsföretag och de centrala fackliga organisationerna. Exempel på detta är kollektivavtal för allmänna anställningsvillkor.

Ett kollektivavtal kan även vara lokalt och gälla för ett specifikt företag eller del av företag. Det tecknas då oftast av arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Exempel på detta är lokalt anpassade arbetstidsavtal.

När du är på jobbet är vissa av dina rättigheter reglerade i kollektivavtal och andra i lagar. För dig som lärare, yrkes- och studievägledare förhandlar Lärarnas Riksförbund kollektivavtal med din arbetsgivare eller dennes arbetsgivarorganisation.

Automatiska förmåner och rättigheter
Alla de förmåner och rättigheter som avtalats i kollektivavtalet ingår i ditt anställningsavtal. Exempel på förmåner och rättigheter i kollektivavtalet kan vara arbetstidsregler, framtida löneförhöjningar, extra semesterdagar eller övertidsersättningar.

Hjälp vid tvist
Skulle du hamna i allvarligare problem, som har med din anställning att göra, hjälper vi dig med en rättslig bedömning och kan även företräda dig i förhandling eller i en rättslig tvist. Genom kollektivavtalet har vi och våra lokala ombud även möjlighet att hjälpa dig och övriga medlemmar i frågor som inte är rena rättstvister.

I medbestämmandelagen och i respektive kollektivavtal finns system för att lösa olika former av tvister. 

Avtalspension och försäkringsskydd
Kollektivavtalen innebär även andra fördelar. Bland annat omfattas du av en tjänstepension som ger ett viktigt tillskott till din framtida pension. Utan kollektivavtal riskerar pensionen att bli väldigt låg. Du omfattas även av ett försäkringsskydd för arbetsskada och dödsfall.

Olika kollektivavtal

  • Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
  • Arbetar du på en friskola gäller avtalet som Lärarnas Riksförbund sluter med de olika privata arbetsgivarorganisationerna.
  • Arbetar du på en statlig skola gäller avtal som Lärarnas Riksförbund sluter med Arbetsgivarverket.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Björn Cárdenas

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-08 12.39

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld