Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Försäkringsskydd

De ersättningar du kan få genom kollektivavtalet fungerar som komplement till de lagstadgade försäkringar som alla arbetstagare är berättigade till.

Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram en trygghet för dig, , vilket innebär att du som medlem är försäkrad genom kollektivavtalet, för händelser som kan inträffa på eller utanför arbetsplatsen.

Detta innebär att det kan finnas pengar att hämta vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller föräldraskap, utöver de ersättningar du får från Försäkringskassan. Hur ersättningarna ser ut varierar beroende på det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av.

Du som arbetar på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal kan exempelvis ha rätt till högre sjuklön än vad sjuklönelagen ger. Du kan även ha rätt till ett tillägg under den period som du har sjukpenning.

Många kollektivavtal har även en arbetsskadeförsäkring och i flera fall finns regler som ger de anställda rätt till ett tillägg utöver föräldrapenningen vid föräldraledighet.

Fler delar i ditt försäkringsskydd

Utöver lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar består ditt försäkringsskydd av de försäkringar som medlemskapet i Lärarnas Riksförbund erbjuder. Sådana försäkringar erbjuder Lärarförsäkringar. Därutöver kan ditt försäkringsskydd även bestå av enskilda försäkringar som du själv tecknar hos ett försäkringsbolag.

Den svenska modellen

Ända sedan början av 1900-talet har arbetsmarknadens parter tecknat avtal och skött sina mellanhavanden utan inblandning av riksdag och regering. Parterna agerar i en anda av samförstånd, som bl. a. grundas på insikten att tillväxt, välstånd och en samhällsekonomi i balans är av gemensamt intresse. Läs mer om historiken kring det kollektivavtalade försäkringsskyddet »

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund på lokal eller central nivå. Läs mer om vad ett kollektivavtal är, och hur det kommer till »

Finansiering

Basen i vårt försäkringsskydd utgörs av det lagstadgade, skatte- och avgiftsfinansierade skyddet. Här finns föräldra- och sjukpenning samt allmän pension. Administrationen sköts av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och de lagstadgade regleringarna i socialförsäkringsbalken, sjuklönelagen, lag om arbetslöshetsförsäkring med flera.

Det kollektivavtalade försäkringsskyddet kan sägas vara finansierat av löntagarna, i och med att dessa vid olika tillfällen avstått löneutrymme till förmån för ett utökat försäkringsskydd.

Den enskilde individen har därtill möjlighet, att komplettera sitt försäkringsskydd genom att teckna frivilliga, individuella försäkringar.

Som medlem i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och SFHL finns möjlighet att teckna förmånliga, individuella försäkringar via Lärarförsäkringar. Där går det även att få kostnadsfri rådgivning gällande pensioner och uttag av pension.

https://www.lararforsakringar.se/

 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 16.03