Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ditt försäkringsskydd i lag, kollektivavtal och egna försäkringar

Här går vi igenom delarna i ditt försäkringsskydd. Du och alla andra har rätt till ett grund­läggande försäkringsskydd enligt lag. Lärarnas Riksförbund har förhandlat fram kollektiv­avtal som ger dig ett starkare ­skydd, som kan ge extra pengar vid exempelvis sjukdom. Du kan också teckna egna, frivilliga försäkringar.

Försäkringsskyddet kan beskrivas som en pyramid som liknar pensionspyramiden. Längst ner finns de försäkringar som regleras i lag. I toppen finns de frivilliga försäkringar som du själv tecknar.

Delarna i ditt försäkringsskydd

  • Lagstadgade försäkringar är basen i ditt skydd. Här finns föräldrapenning, sjukpenning samt allmän pension. Dessa finansieras via skatter och avgifter. De sköts av Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. De regleras via lag i social­försäkringsbalken, sjuklönelagen, lag om arbetslöshetsförsäkring med flera.
  • Kollektivavtalade försäkringar ger dig ett starkare skydd. Det försäkrar dig för händelser på och utanför arbetsplatsen, och kan ge extra pengar vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller föräldraskap. Facket och arbetsgivaren förhandlar fram kollektivavtalet, som gäller alla på arbetsplatsen. Man kan säga att vi löntagare själva har finansierat detta försäkringsskydd: Vi har avstått från högre lön för att i stället få en starkare försäkring. Viktigt att komma ihåg: Du får inte några pengar automatiskt, utan du måste ansöka om ersättningen.
  • Medlemsförsäkringar. I din medlemsavgift ingår en inkomstförsäkring, som ger dig en högre ersättning än bara a-kassan om du blir arbetslös. Genom ditt medlemskap har du också tillgång till Lärarförsäkringars utbud av produkter. Lärarförsäkringar har förhandlat fram bra priser och goda villkor från olika försäkringsbolag, och erbjuder exempelvis hemförsäkring, livförsäkring, barnförsäkring, bilförsäkring och djurförsäkring. Lärarförsäkringar kan också ge dig kostnadsfri rådgivning kring försäkringar och pensionsfrågor. Rådgivningen drivs utan vinstintresse.
  • Enskilda försäkringar. Sådana försäkringar som du själv tecknar hos ett försäkringsbolag, exempelvis hemförsäkring. Jämför gärna med Lärarförsäkringars erbjudanden.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan fackförbunden och arbetsgivaren. Oftast finns ett centralt avtal, som sedan anpassats på lokal nivå. Kollektivavtalen är en del av den svenska modellen.
Läs mer om vad ett kollektivavtal är, och hur det kommer till »

Vad är den svenska modellen?

Ända sedan början av 1900-talet har arbetsmarknadens parter tecknat avtal och kommit överens utan inblandning av riksdag och regering. Parterna, det vill säga facket och arbetsgivarna, agerar i en anda av samförstånd. Bägge tycker att tillväxt, välstånd och en samhällsekonomi i balans är av gemensamt intresse. Vi har exempelvis ingen lagstadgad minimilön. I stälet kommer parterna överens om att teckna kollektivavtal. Det är detta som kallas den svenska modellen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per-Olof Sorsell

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 14.49

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg